Visible Data: Kolko stojí kultúra?

OPEN DESIGN STUDIO vás pozýva na výstavu, ktorá je súčasťou medzinárodného viacročného projektu Visible Data. Výstava je kritikou slabej viditeľnosti dát o financovaní kultúry z verejných zdrojov vo vybraných krajinách (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Srbsko a Holandsko) a je reflexiou absencie diskurzu o kultúrnej politike na Slovensku. Výstava prezentuje diela mladých domácich aj zahraničných autorov, prevažne grafických dizajnérov vo forme vizualizácií, ktoré svojim obsahom odhaľujú verejné financovanie kultúry na Slovensku a v zúčastnených krajinách.

Jedna časť výstavy predstavuje autorské vizualizácie vybraných štátnych, regionálnych a lokálnych rozpočtov pre kultúru zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Srbska a Holandska, vytvorené mladými grafickými dizajnérmi z týchto krajín. Jej cieľom je zviditeľniť a zatraktívniť neprehľadné dáta o financovaní kultúry a poskytnúť tak porovnanie financovania tohoto okrajového sektoru.

VIZI

Ďalšiu časť výstavy tvoria výsledky medzinárodného workshopu, ktorý sa konal od 14. – 17.11. 2011 v priestoroch kultúrneho centra KC Dunaj pod vedením lektorov Daniel Gross a Joris Maltha z holandského štúdia Catalogtree špecializovaného na informačný dizajn. Tieto diela vo forme plagátov pomocou informačného dizajnu kriticky reagujú na aktuálne problémy financovania kultúry na Slovensku a sú zobrazením dát, ktoré boli zozbierané počas predchádzajúceho niekoľko-mesačného výskumu. Autormi týchto vizualizácií sú mladí slovenskí grafickí dizajnéri a študenti grafického dizajnu z Bratislavy, Budapešti a Katovíc. Súčasťou výstavy bude aj prezentovanie web stránky slúžiacej na generovanie vizualizácií rozpočtov www.visibledata.info a noviny s vizualizáciami, ktoré vznikli počas projektu v roku 2010.

Okrem výstavy budú vizualizácie sprístupnené verejnosti aj vo forme guerilla akcií a budú mať za úlohu vyniesť aktuálnu problematiku financovania kultúry priamo do verejného priestoru mesta Bratislava. K výstave bude vydaný katalóg novinového formátu, kde budú zverejnené všetky vizualizácie, diela a výstupy projektu.

VIZZ

Výstava a projekt sa koná v organizácii slovenského združenia OPEN DESIGN STUDIO a partnerov NAPON – Inštitút pre flexibilné kultúry a technológie (Nový Sad, Srbsko), Mediamatic (Amsterdam, Holandsko), Asociácia grafických dizajnérov Poľska – STGU (Katovice, Poľsko) a Momeline (Budapešť, Maďarsko). Výstava je určená pre kultúrnu ale aj širokú verejnosť, študentov ako aj pre verejnú správu.

OPEN DESIGN STUDIO je občianske združenie a iniciatíva, ktorá pôsobí v oblasti vizuálnej komunikácie a grafického dizajnu od roku 2007. Zakladateľmi sú Katarína Lukiæ Balážiková, Braňo Matis a Martin Mistrík. Prvé aktivity boli prezentované verejnosti v roku 2007, odvtedy sa systematicky venujú tvorbe, organizácii workshopov, prednášok, performance a výstav a prepájaniu výskumu v oblastiach grafického dizajnu, vizuálnej komunikácie, technológií a médií na Slovensku aj v zahraničí. Projekty tejto iniciatívy riešili a riešia témy ako sú kolaborácia v grafickom dizajne, aktivizmus grafických dizajnérov, obsahy a idelógie v dizajne, potreba informačného dizajnu ale aj aktuálne spoločenské témy ako vizuálna kontaminácia, spamming urbáneho prostredia, mediálne priestory pre kultúru vo verejnom priestore alebo financovanie kultúry. Projekty sa zaoberajú praktickým skúmaním utilitárnosti grafického dizajnu, majú za cieľ ukázať potenciál vizuálnej komunikácie v celospoločenskom diskurze a aktivity prezentujú grafický dizajn a vizuálnu komunikáciu ako otvorenú a kritickú platformu. Tá rozvíja interdisciplinaritu, kritické myslenie a predstavuje grafický dizajn a vizuálnu komunikáciu ako disciplínu, ktorá okrem svojеј úžitkovej funkcie môže obsahovať aj kritický pohľad na aktuálne politicko-spoločenské dianie.


Visible Data
Financovanie kultúry
Miesto: Galéria PF01, Bratislava
Trvanie výstavy: 13.12. 2011 – 31.1. 2012
Otvorenie výstavy: 13.12. 2011 / 18.00

VD

Zdroj: Dasa Dubravova
Publikoval: Redakcia GREGI.NET