Violončelový modráčik – originálna učebnica pre malých aj veľkých čelistov.

Edukačných hudobných publikácii nebude na slovenskom trhu nikdy dosť. Rozvíjanie mladých talentov, podpora nadšených začiatočníkov. Tak by sa dal opísať zámer titulu Violončelový modráčik vydavateľstva Hudobný fond. Jeho autorom je Gregor Regeš, nadaný violončelista Slovenského národného divadla a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

„Mojim cieľom bolo napísanie skladieb, ktoré by si deti obľúbili. Vytvoriť metodiku pre pedagógov. Po tom, čo si prejdú všetkými skladbami, by mali ísť technické znalosti ich študentov stále a stále vyššie,“ dodáva k tretiemu dielu úspešnej publikácie samotný autor. Pridanou hodnotou nového edukačného titulu je priložené hudobné CD. Žiaci a nadšenci violončela si tak môžu skladby vypočuť a nielen vyčítať z nôt. „Možno si po vypočutí povedia, že sa im daná skladba páči. Nemusia mať danosť zahrať ju, no získajú motiváciu cvičiť,“ vysvetľuje pridanú hodnotu priloženého nosiča Gregor Regeš.

S dvadsiatkou nahratých skladieb mu pomáhali klavirista Tomáš Nemec a uznávaný violončelista Ján Slávik. Novinkou oproti predchádzajúcim dvom dielom Violončelového modráčika, ktoré prinášali iba noty pre violončelo a klavír, sú skladby pre violončelové duá. Zaujať a motivovať. Gregor Regeš vďaka svojej dlhoročnej pedagogickej praxi rozumie komplikovanosti rozvíjania talentu u začínajúcich hudobníkov. „Deti sú rôzne. Niektoré sú kreatívnejšie, iné zase viac introvertné. Preto som rovnomerne písal skladby pre obe tieto skupiny,“ dodáva k pestrosti tretieho dielu Violončelového modráčika. Samotný názov publikácie je odkazom na Regešove pedagogické pôsobenie v Modre.

„Ohlasy boli veľmi pozitívne, preto som sa rozhodol pokračovať v písaní nových skladieb. Violončelisti na Slovensku mali a majú veľký problém s metodikou skladieb. Vždy sme zháňali transkripcie a podobne. Nevedeli sme, čo dať deťom vlastne hrať. Aby napredovali a zároveň aby nešlo o niečo príliš náročné. Mojou snahou bolo hudbou vyjadriť zvieratá, čarodejnice alebo tanec upírov. A možno v tom je Violončelový modráčik obohacujúci. Nejde o klasicky strohú kompozíciu.“ Slová Gregora Regeša naznačujú, že na slovenský knižný trh sa dostáva ďalší originálny sprievodca svetom hudobnej interpretácie. Publikácia Violončelový modráčik vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond. 

FB profil Hudobného fondu: https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk?fref=ts

Violončelový modráčik

Zdroj: Hudobný fond