VIANOČNÝ KONCERT ADOREMUS A WARCHALOVCI

ADOREMUS A WARCHALOVCI prichádzajú 26. decembra 2018 o 15:00 do Katedrály sv. Martina v Bratislave, aby Vám svojim tradičným koncertom priniesli hudobné stvárnenie tajomstva Vianoc. Hosťami programu budú  MIROSLAV DVORSKÝ JÁN BABJAK.

Koncert predstavuje Prostonárodnú vianočnú omšu a pastorálne piesne zo zbierky Andreja Kmeťa  „Prostonárodné vianočné piesne“ v úprave Dušana Billa pre miešaný zbor a orchester.

Táto vzácna zbierka zostavená Kmeťom v 60. rokoch 19. storočia ako pozoruhodná antológia slovenského vianočného repertoáru ostala dokladom ojedinelého zberateľského činu, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Je významným hudobno-literárnym prameňom a právom jej možno pripísať hodnotu národnej kultúrnej pamiatky.

V programe koncertu nebude chýbať ani inštrumentálne dielo, ktoré svojim naturelom zdôrazňuje a sprítomňuje atmosféru Vianoc – známe Concerto grosso g mol  č. 8 op. 6  Fatto per notte di Natale / Na Božie narodenie od Arcangela Corelliho.  

Návštevníci koncertu sa môžu tešiť aj výberu piesní z vianočného slovenského klenotu – Vianočnej omše 

Radostná zvesť Jozefa Halmu ako i jeho známej a obľúbenej hymnickej piesni Kráľovná nebies,  ktorá bola premiérovaná práve pred 40 rokmi, no stále je aktuálna, pre svoje  posolstvo a melodickosť  vždy „chytí“ poslucháča za srdce. Halmová  tvorba bude zastúpená aj jeho skladbou Sancta Maria

Skladba má pôsobivý rytmus  ktorý k latinským slovám Ave Maria padne ako uliaty a má v sebe kus talianskeho temperamentuPieseň je komponovaná v štýle romantizmu, avšak hudba je nadčasová. Na koncerte skladby zaznejú v úprave Dušana Billa pre miešaný zbor a orchester. Príbeh o príchode Kráľa ľudských sŕdc je odetý do pestrých šiat slov, zvykov, malieb a piesni.

Dramaturgia Vianočného koncertu ponúka preto pestrú paletu kolied, ktoré nám v obdivuhodnej a rozmanitej podobe po stáročia, na celom svete zvestujú zvesť biblického príbehu Tajomstva Narodenia Ježiša. Neopakovateľnú atmosféru svätej noci, ktorá vyzýva ľudské duše k stíšeniu a prijatiu večne živej správy o Narodení, obohatí v závere koncertu obľúbená  Gruberova Tichá noc.

Vianočná hudba interpretované v autentickom, monumentálnom sakrálnom priestore ponúka nevšedný, jedinečný umelecký zážitok a zaiste obohatí Vaše prežívanie sviatočného dňa.

Účinkujú:
Slovenský spevácky zbor ADOREMUS
Členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala
Miroslav Dvorský  / tenor
Ján Babjak / tenor
Dušan Bill / zbormajster
Ewald Danel / dirigent

Predpredaj vstupeniek je v sieti TICKETPORTAL.

Zdroj: TS