Veľký úspech slovenskej expozície Odraz obrazu. Milan Čorba na Pražskom Quadriennale divadelnej scénografie a priestoru 2015.

V pondelok 22. júna boli v Prahe udelené ocenenia 13. ročníka svetovej výstavy PQ 2015. Slovenská expozícia venovaná Milanovi Čorbovi, mimoriadnej osobnosti slovenského kostýmového výtvarníctva, získala jedno z hlavných ocenení – Zlatú medailu za divadelnú architektúru.

Kurátorom slovenskej časti v Sekcii krajín a regiónov PQ 2015 je renomovaný slovenský scénograf pôsobiaci na zahraničných operných scénach Boris Kudlička a hlavným organizátorom je Divadelný ústav. Výstava potrvá do 28. júna a je sprístupnená v Kostole sv. Anny na Zlatej ulici v Prahe.

PQ 3

Slovenská expozícia v rámci Sekcie Krajín a regiónov pod názvom Odraz obrazu. Milan Čorba je poctou kostýmovému výtvarníkovi Milanovi Čorbovi (1940 – 2013). Kostýmy Milana Čorbu charakterizovala hra s detailom, dobová presnosť a strihová dôslednosť. Jeho dielo tak významne poznamenalo vývin moderného kostýmového výtvarníctva v slovenskom divadle druhej polovice 20. storočia. Boris Kudlička sa zameral na osobnosť Milana Čorbu v jeho celistvosti. Okrem toho, že bol dobrým pozorovateľom človeka a spoločnosti, bol aj mysliteľom a vzorom pre mnohých jeho nasledovníkov, ako aj ľudí, s ktorými sa stretával pri práci, v škole aj v živote.

Nánosy obrazov vyvolávajú zrkadliace sa spomienky na umelca a jeho umenie – vnútro artefaktu umožňuje chvíle kontemplácie. Návštevník, ktorý sa stretne s takýmto obrazom a odrazom umelcovho duchovného sveta, sa stáva divákom a hercom zároveň – pozoruje a je pozorovaný.

PQ 4 zľava_Viera Buešová - koordinátorka slovenskej časti PQ, Boris Kudlička - kurátor slovenskej časti PQ, Vladislava Fekete - riaditeľka Divadelného ústavu

Divadelný ústav sa zapojil aj do sekcie SPACE, cieľom ktorej je zamyslenie sa nad súčasnými trendmi performatívnej architektúry z hľadiska spoločného vzťahu divadla a architektúry.

V rámci tejto sekcie vytvorila dvojica umelcov: architekt Alan Krajčír a výtvarník Michal Moravčík autorský objekt pod názvom PNEUMA.

PQ 2

Pražské Quadriennale scénografie a divadelného priestoru (PQ´15) je najväčšia svetová prehliadka, ktorá skúma oblasť scénografie v celé svojej šírke – od scénického umenia cez kostýmový, svetelný a zvukový dizajn až po nové scénografické prístupy ako site specific, aplikovaná scénografia, pouličná performance, kostým ako performance a mnohé ďalšie. Pražského Quadriennale sa tento rok zúčastnilo rekordných 85 krajín z celého sveta. Medzinárodnú porotu Pražského Quadriennale 2015 tvorili režiséri Kirsten Dehlholm, Antônio Araújo a Dmitrij Krymov; scénografi a umelci Eloise Kazan, Katrina Neiburga, Kamila Polívková a Dominic Huber; teoretička Joslin McKinney a architekt Radivoje Dinulović. Aktuálny 13. ročník Pražského Quadriennale (PQ’15) potrvá do 28. júna. Jeho hlavnou témou je Spoločný priestor: Hudba Počasie Politika. Téma PQ’15 si kladie za cieľ zviditeľniť neviditeľnú scénografiu – prostredie, ktoré nás hlboko ovplyvňuje – napriek tomu, že nie je hmatateľné.

Zdroj: Divadelná ústav