Veľký návrat legendárnej skupiny ELÁN do OPUSu!!

Skupina Elán sa po tridsiatich rokoch vracia naspäť do svojho materského vydavateľstva Opus, pre ktoré nahrala svoje najúspešnejšie albumy! Vo štvrtok 20. januára 2022 podpísali prestavitelia Opusu Vladimír Kočandrle a Július Kinček príslušné zmluvy so zástupcami skupiny Jožom Rážom, Vašom Patejdlom a Jánom Balážom, ako aj so spoločnosťou Musica.

Elán sa stal v 80. rokoch 20. storočia najvýrazneším symbolom tzv. veľkej éry slovenskej modernej populárnej hudby. LP-platne, ktoré nahrával pre Opus, dosahovali mnohostotisícové predaje a jeho album Detektívka sa stal podľa dostupných informácií najpredávanejším titulom v histórii slovenského i českého nahrávacieho priemyslu. Na začiatku 90. rokov odkúpila od Opusu katalóg nahrávok skupiny Elán rakúska spoločnosť Musica a zverila ho do správy svojej slovenskej pobočke. No a dnes sa tento katalóg aj s ďalšími nahrávkami, ktoré Elán realizoval pre Musicu, vracia späť do Opusu. Jedná sa o dvanásť albumov v slovenskom a anglickom jazyku, na ktorých sa nachádza viac ako 200 piesní vrátane nahrávok, ktoré vyšli na singlových SP-platniach.

Riaditeľ Opusu Július Kinček to komentoval slovami: „Opus sa stal v roku 2019 členom nadnárodnej skupiny Warner Music Group, s ktorou už predtým spolupracoval. Získal tak významnú logistickú podporu od svetového hráča, a to najmä v oblasti distribúcie a predaja hudby tradičnými spôsobmi na fyzických nosičoch, ako aj modernými spôsobmi v digitálnom prostredí. To sa okamžite prejavilo na hospodárskych výsledkoch. No a Elán teraz získa všetky benefity tohto partnerstva“. Predseda predstavenstva Vladimír Kočandrle dodáva: „Túto akvizíciu považujeme za veľmi významnú a svojím spôsobom historickú. Elán sa vrátil tam, kde začínal a z našej strany sa mu dostane maximálne možnej podpory. Celé je to navyše umocnené našimi priateľským vzťahmi s členmi skupiny, čo si veľmi vážime.“

No a Jožo Ráž k tomu lakonicky dodal: „Veľkí hráči k sebe patria…“

Zdroj: OPUS