Večery o poľskom divadle sa končia Grzegorzom Jarzynom!

Piatkovou prednáškou poľskej divadelnej kritičky Dr. Anny Ró¿y Burzyñskej sa končí celoročný cyklus prednášok zameraný na významnejších poľských režisérov po roku 1950 – Súčasné poľské divadlo.


Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pozýva milovníkov poľského divadla v piatok 15. júna 2012 o 17.00 hod. do Štúdia 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. Témou poslednej prednášky poľskej divadelnej kritičky Dr. Anny Ró¿y Burzyñskej z cyklu prednášok Súčasné poľské divadlo bude tvorba významného režiséra mladšej generácie poľských divadelníkov Grzegorza Jarzynu. 


Grzegorz Jarzyna (1968) je dnes jedným z najznámejších poľských divadelných režisérov. Vyštudoval filozofiu a divadelnú réžiu. Počas štúdia bol asistentom uznávaného režiséra Krystiana Lupu. Veľký ohlas vyvolali už jeho prvé kroky v divadle – predstavenia vychádzajúce z klasických textov (Witkacyho, A. Fredra), ktoré smelo reinterpretoval, adaptácie literárnych predlôh (Doktor Faustus od T. Manna, Idiot F. M. Dostojevského) a opery (W. A. Mozarta, S. Prokofieva, M. Ravela). Od roku 1998 je umeleckým riaditeľom a od roku 2006 generálnym riaditeľom divadla TR Varšava. Minuloročnú Divadelnú Nitru otváralo jeho predstavenie Medzi nami v pohode podľa Doroty Masłowskej. 


Grzegorz Jarzyna


Anna Ró¿a Burzyñska (1979) je poľská divadelná kritička. Pôsobí na Jagielloñskej univerzite v Krakove. Spolupracuje s divadelnými časopismi Didaskalia, Notatnik Teatralny a Teatr. Orientuje sa na nemecké a poľské divadlo.


Piatkovou prednáškou sa končí celoročný cyklus prednášok Súčasné poľské divadlo. Prednášky boli zamerané na významnejších poľských režisérov po roku 1950. Od decembra 2011 do júna 2012 cyklus laickej i odbornej verejnosti prostredníctvom prednášok a prezentácie obrazových materiálov priblížil život i tvorbu takých osobností ako Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski či Grzegorz Jarzyna.


Projekt vznikol v spolupráci Divadelného ústavu Bratislava a Poľského inštitútu v Bratislave. Prednáška bude tlmočená do slovenského jazyka. Vstup voľný.


Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET