Večer o poľskom divadle predstaví Krystiana Lupu!

Cieľom cyklu prednášok Súčasné poľské divadlo je priblížiť verejnosti tvorbu významnejších poľských režisérov po roku 1950.

Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave organizuje v piatok 30. marca 2012 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave prednášku poľského teatrológa Piotra Rudzkého. Témou večera bude tvorba významného poľského divadelného režiséra Krystiana Lupu.

Krystian Lupa (1943) je nepochybne najdôležitejšou osobnosťou súčasného poľského divadla. Režisér, scénograf, grafik, prekladateľ, autor divadelných scenárov a hudobných sprievodov k vlastným predstaveniam je spojený najmä so Starým divadlom v Krakove. V posledných rokoch pracuje veľmi často aj vo Vroclave. K jeho najznámejším dielam patria inscenácie rakúskej literatúry: Thomasa Bernharda, Roberta Musila a Wernera Schwaba. Ako profesor na krakovskej Divadelnej akadémii bol mentorom mnohých poľských režisérov, napr. Grzegorza Jarzynu a Krzysztofa Warlikowského.

Krystian Lupa

Piotr Rudzki je teatrológ z Vroclavskej univerzity a súčasne aj šéfdramaturg divadla Teatr Polski vo Vroclave.

Súčasné poľské divadlo je cyklus prednášok, ktoré sa zameriavajú na významnejších poľských režisérov po roku 1950. Od decembra 2011 do júna 2012 chce laickej i odbornej verejnosti prostredníctvom prednášok a prezentácie obrazových materiálov priblížiť život i tvorbu takých osobností ako Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski alebo Grzegorz Jarzyna.

Projekt vznikol v spolupráci Divadelného ústavu Bratislava a Poľského inštitútu v Bratislave. Prednáška bude tlmočená do slovenského jazyka. Vstup voľný.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET