Večer moderného tanca v DK Zrkadlový háj!

Tanec, tak ako dýchanie a chôdza, sprevádza človeka už od jeho počiatku. Tak ako vtedy, ani dnes nepozná hranice, nepozná jazykové bariéry, nepozná vekové, časové a ani národnostné rozdiely. Tanec ako jeden z najstarších a človeku najbližších druhov umenia sa teší stále veľkej obľube u všetkých generácií.

Bralen je najstaršie teleso moderného tanca na Slovensku, ktoré spája ambicióznych, talentovaných a výnimočných umelcov. V súčasnej dobe v ňom pôsobí takmer 40 mladých ľudí vo veku od 7 do 35 rokov, ktorí tu nachádzajú vhodné podmienky na rozvoj svojho talentu a sebarealizácie. A čo je na nich úplne NAJ? Svoju tanečnú kariéru tu začalo viac ako 1700 tanečníkov, doteraz spolupracovali s 54 pedagógmi z 12 štátov sveta, v repertoári bolo 60 choreografií od 22 choreografov, svojou cestou za divákmi Bralen opásal Zem viac ako 6 krát a videli ho diváci v 17 štátoch sveta a počet predstavení presiahlo číslo 800. Ako o sebe s hrdosťou hovoria, „Bralen je zdravou alternatívou voči drogám, bezcieľnemu tráveniu voľného času a plytvaním talentu.“

Tanečné divadlo MAXIMVS bolo založené v roku 2004 v Brne. Súbor sa venuje tradičnému modernému tancu a jazzovému tancu. Cieľom je, aby použitá hudba, námet, choreografické spracovanie i technická kvalita interpretácie boli zrozumiteľné sluchu, oku i duši lahodiace a remeselne dobre spracované. So súborom dlhodobo spolupracujú poprední tanečníci z Česka i zahraničia. Členmi divadla sú predovšetkým vysokoškoláci, jedná sa teda o skupinu mladých ľudí, pre ktorých sa tanec stal viac ako koníčkom. Umeleckým vedúcim a interným choreografom súboru je David Strnad, bývalý dlhoročný interpret, pedagóg a choreograf Tanečného divadla Bralen Bratislava.

Osemročná hudobná a tanečná škola pre nadané deti bola v Bratislave založená v roku 1979. Zakladateľkou bola baletná pedagogička Eva Jaczová (1920-1998), ktorá bola aj hlavnou iniciátorkou pri založení tejto školy. Vypracovala návrh organizačného štatútu, učebné plány a osnovy školy. Svojou dlhoročnou obetavou prácou sa výrazným spôsobom zaslúžila o rozvoj baletného školstva na Slovensku. Škola sa v roku 1991 premenovala na Tanečné konzervatórium a v roku 1999 jej bolo prepožičané meno Evy Jaczovej.

Večer moderného tanca
v DK Zrkadlový háj
3.6. 2012 o 19:00

Zdroj: KZP
Publikoval: Redakcia GREGI.NET