V zahraničí sa Košice 2013 predstavujú programom Putujúce mesto!

Nezisková organizácia Košice 2013 venuje pozornosť aj zviditeľňovaniu Košíc a celého regiónu východného Slovenska v zahraničí. Prostredníctvom programu Putujúce mesto sa snaží upriamiť pozornosť na košickú a východoslovenskú umeleckú scénu a exportovať ju do zahraničia. Predstavuje celú sériu propagačných a kultúrnych aktivít, vytvárajúcich predpoklady pre umeleckú výmenu, komunikáciu a dlhodobú spoluprácu.

„Košice boli a sú na kultúrnej mape Európy. My sa usilujeme zviditeľniť a posilniť ich postavenie na medzinárodnej scéne, najmä v širšom stredoeurópskom priestore medzi Berlínom, Budapešťou, Viedňou, Prahou, Krakovom a Ľvovom,“  priblížil zámer umelecký riaditeľ neziskovej organizácie Košice 2013 Vladimír Beskid.  Košice môžu podľa neho zohrať dôležitú úlohu v prehlbovaní vzájomnej komunikácie medzi kultúrami aj pri konfrontácií súčasného umenia. „Máme záujem doviesť špičkové európske umenie do Košíc, ale aj to ´naše´ spropagovať za hranicami a vytvoriť istý komunikačný kanál, ktorý by mohol fungovať aj potom, ako sa naša misia v roku 2013 skončí,“ dodal.

V roku 2012 tím n. o. Košice 2013 pripravil viacero kultúrnych podujatí (koncertov, výstav, divadelných predstavení, filmových projekcií), ktoré predstavil a predstaví na pôde Slovenských inštitútov v širšej stredoeurópskej oblasti (Berlín, Praha, Varšava, Viedeň, Budapešť, Paríž), v aktuálnom Európskom hlavnom meste kultúry – slovinskom Maribore i budúcoročnom sesterskom Marseille či v olympijskom Londýne. „Osobitnú kapitolu tohto ´putujúceho´ programu bude v budúcom roku predstavovať Brusel, ako sídlo európskych inštitúcií, kde program Košice 2013 predstavíme diplomatickým autoritám aj širokej európskej verejnosti,“ uviedol vedúci sekcie rozvojových projektov n .o. Košice 2013 a autor projektu Putujúce mesto Jakub Urik. 

Prehľad zastavení Putujúceho mesta v roku 2012:

Prvou zastávkou Putujúceho mesta bola nemecká metropola Berlín, ktorú na pôde Slovenského inštitútu spestrili diela umelcov Jána Vasilka a Adama Szentpéryho.

Pri príležitosti Dňa Európy 9. mája predstavili Košice 2013 projekt v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom vo všetkých európskych inštitúciách v Bruseli.

Počas Olympijských hier v Londýne, najväčšej športovej udalosti roku 2012, mala možnosť široká verejnosť zoznámiť sa v Slovenskom dome s projektom Košice 2013, ako aj pripravovaným kultúrnym programom v roku 2013. V Sports café si návštevníci mohli zabehnúť virtuálny košický maratón.

Slovenský týždeň v Budapešti obohatili  Košice 4.  septembra o divadelné predstavenie hry kľúčovej osobnosti projektu, svetoznámeho spisovateľa a košického rodáka Sándora Máraiho Ako naučiť meštianskeho psa poslušnosti od Silvestra Lauríka a Anny Vlčkovej-Strachan. Mobilný infostánok KulTour podával verejnosti informácie o projekte, programe a ponúkal návštevníkom virtuálne pohľadnice z Košíc.

Putujúce mesto sa 5. a 6. septembra zastavilo v Slovenskom inštitúte v Prahe, kde sa Košice 2013 predstavili obrazovo-slovným programom. Literárny večer, nazvaný Čím je pre Prahu Kafka, tým je Márai pre Košice, bol venovaný Máraiho dielu. Výberom z jeho kníh potešili publikum slovenskí herci Szidi Tobias a Peter Havasi. V druhej  časti košický básnik Dalimir Stano prezentoval mladý časopis súčasnej literatúry a umenia ENTER, podporovaný projektom Košice 2013. V Galérii SIovenského inštitútu sa uskutočnila  aj vernisáž, na ktorej umelecký riaditeľ Košice 2013 Vladimír Beskid predstavil svojimi očami výtvarníka Dušana Zahoranského.

Vo Varšave sa 19. septembra v Slovenskom inštitúte pripravuje otvorenie výstavy súčasných slovenských fotografiek Michaely Knížovej a Alex Bočekovej. Sprievodným programom bude koncert slovenského jazzového tria, ktoré sídli v Katoviciach.

Putujúce mesto sa vráti do Bruselu počas Otvorených dní (Open Days) 8. – 11. októbra, ktoré organizujú Európska komisia a Výbor regiónov. Podujatie vytvára jedinečný priestor pre regióny a mestá celej Európskej únie na výmenu znalostí, praktických skúseností a inovácií v regionálnom rozvoji. Košice 2013 v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom tam pripravujú odborný seminár.

11. októbra doputujú Košice do sesterského hlavného mesta európskej kultúry Marseille, kde spolu so zástupcami Marseille-Provence 2013 predstavia spoločné projekty na oficiálnej tlačovej konferencii. Na večernom galakoncerte v divadle Toursky zaznejú hlasy slovenských operných spevákov Pavla Bršlíka, Terézie Babjakovej-Kružliakovej a Martiny Masarykovej.

Vo Francúzsku sa Putujúce mesto presunie do jeho metropoly Paríža, kde bude v priestoroch UNESCO a OECD  od 13. do 17. októbra výstava prezentačných fotografií projektu, Košíc i regiónu.

Slovenský inštitút vo Viedni bude hostiť Košice 24. októbra, kde okrem prezentácie projektu a predstavenia programu zaznejú úryvky textov slovenského spisovateľa Dušana Šimka v autorskom čítaní. Večer otvorí Vladimír Beskid balónovú výstavu košického výtvarníka Rada Repického.

Do súčasného Európskeho hlavného mesta kultúry Maribor, poputujú Košice 5. novembra výstavou súčasných košických umelcov skupiny Kassa boys, ktorá potrvá do 13. novembra.

Záverečné aktivity Putujúceho mesta  sa opäť sústredia do centra európskeho diania v Bruseli. V Európskom parlamente sa 7. novembra, za účasti predsedníčky Výboru pre vzdelávanie a kultúru Európskej únie Doris Pack, uskutoční seminár spojený s prednáškou o projekte Košice 2013. Večerná vernisáž prezentačných fotografií projektu, Košíc a regiónu bude spojená s koncertným vystúpením hudobnej skupiny Silvayovcov, ochutnávkou tokajských vín a tradičných slovenských múčnikov. Program sa zopakuje aj 8. novembra na pôde Európskej komisie.

Počas zasadania Rady ministrov kultúry Európskej únie 23. novembra sa v spolupráci s cyperským predsedníctvom uskutoční cypersko-slovenský koncert v Bruseli.

Zavŕšením Putujúceho mesta 2012 bude Vianočný koncert v bruselskom Sacré Coeur, kde  Košice 2013 prestavia mladých talentovaných muzikantov Košického konzervatória – huslistku Terezku Šofránkovú a klaviristu Petra Stašíka. V rámci koncertu zaznejú aj verše súčasnej reflexívnej poézie košického autora Jána Gavuru.

Rozhovor s Jakubom Urikom, vedúcim sekcie rozvojových projektov

V neziskovej organizácii  Košice 2013 sa tvojim menom predovšetkým spája projekt Putujúce mesto. Zároveň si vedúcim sekcie rozvojových projektov a nie je tajomstvom, že v kancelárii primátora mesta Košice máš na starosti medzinárodné vzťahy a európske záležitosti.

Všetko to, čo robím navzájom súvisí  a myslím, že sa aj dobre dopĺňa. Moje pôsobenie v tíme primátora Košíc Richarda Rašiho je vlastne iba umocnením  snahy predstaviť Košice za hranicami našej krajiny ako kultúrne, tolerantné a tvorivé mesto. Mesto Košice predsa od Košíc, ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013, vonku nikto neodlišuje.  Vyštudoval som kultúrne štúdie v Banskej Bystrici a popri tom aj medzinárodné vzťahy vo Francúzsku. Moja diplomovka bola zameraná na kultúrnu politiku ako nástroj vytvárania európskej kultúrnej identity, v ktorej projekt Európskeho hlavného mesta kultúry zohrával veľmi podstatnú časť. Už vtedy som o ňom musel veľa vedieť, pretože som vlastne pracoval pre konkurenciu Košíc  – Banskú Bystricu. Ako študenti sme boli zapojení do jej kandidatúry a ako stážista som bol prizývaný na rôzne hodnotiace sedenia, čo považujem za veľmi dobrú skúsenosť.  Samozrejme, keďže sme spolu v prvom kole súperili, veľmi dobre som poznal aj projekt Košíc.  Po štúdiu som sa na stáži v Bruseli stretol  vtedajšou riaditeľkou projektu  Zorou Jaurovou ktorá ma oslovila, či nemám chuť prísť do Košíc a starať sa o projekt v rámci medzinárodných vzťahov. Rozhodol som sa veľmi rýchlo.

Predstavuješ  Košice zahraničiu, hoci nie si Košičan. Čo ťa motivuje?
Som vďačný Košiciam za výnimočnú a neopakovateľnú príležitosť, ktorú som tu dostal ako mladý človek. Môcť sa realizovať v rámci tak unikátneho a ceneného projektu, akým sú európske hlavné mestá kultúry je pre mňa výsadou a zhmotnením mojich štúdií. Považujem za šťastie, že sa tu môžem realizovať.  Prax naplnila moje očakávania viac, než som očakával.

Ako vznikal projekt Putujúceho mesta?
Košice majú 16 partnerských miest, ale vlastne vzťahy s nimi sú iba bilaterálne. Európska únia je ale o spájaní a tak som si povedal, že skĺbim obe svoje pozície a pripravím projekt, ktorý bude pomáhať mestu a zároveň tak mesto pomôže projektu Košice 2013.

Čo je jeho podstatou?
Mojim cieľom bolo zintenzívniť  medzinárodné aktivity v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 a podporiť vytváranie medzinárodných partnerstiev a spolupráce. Povedali sme si – poďme prezentovať značku EHMK navonok. Najskôr to začalo iba v Bruseli v inštitúciách Európskej únie. Chceli sme predstaviť kultúrnych operátorov z Košíc a z východného Slovenska  a prelínať tak medzinárodné kultúrne koridory medzi Slovenskom a ostatnými krajinami v Európskej únii. Keď sa naša snaha sa stretla s úspechom, nabrali sme odvahu a prišli na rad krajiny širšieho stredoeurópskeho priestoru. Vytvorili sme tak jedinečný projekt prezentácie Košíc i celého východného Slovenska na multilaterálnej úrovni . Myslím si, že stimuluje prostredie a tým, že vytvára finančné nástroje na podporu kultúry, prispieva aj k rozvoju  celej kultúrnej politiky na Slovensku.  A toto tu ostane aj po roku 2013.

Mgr. Jakub Urik M.A., (1984) sa narodil v Žiline. Je absolventom európskych kultúrnych štúdií na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo Francúzsku v Reims a Nancy pokračoval v štúdiu medzinárodných vzťahov a kultúrnej diplomacie. V neziskovej organizácií Košice 2013 pôsobí od júla 2011.

Zdroj: Košice 2013