V sobotu je v Hard Rock Cafe prvé semifinále Skutočnej ligy!

Sedmý ročník Skutečné ligy, soutìže kapel s vlastní tvorbou, dospìl do semifinále. Dva soutìžní večery, kde se utká dvanáct nejlepších hudebních skupin, se odehrají 12. a 19. listopadu v Hard Rock Cafe. Začátky semifinálových vystoupení jsou v 16 hodin.
„Skupiny, které do semifinále postoupily, mají za sebou již tři vyřazovací kola. Mìli bychom zde tedy vidìt skutečnì to nejlepší, co letos Skutečná liga přinesla. Vždyť na počátku stálo na startu soutìže dvì stì sedmnáct interpretù,“ uvedl Michal Stanislav, nevýkonný ředitel soutìže.

Cílem Skutečné ligy je pomoci začínajícím kapelám prosadit se na domácí scénì. O tom, že se tento zámìr daří, svìdčí současné úspìchy loňských finalistù Segment a Koblížc!. Koncepce soutìže je postavená na živém hraní pře publikem a porotou, která umožňuje porotcùm hodnotit kromì technické dovednosti muzikantù také přesvìdčivost jejich výkonu. Mezinárodní porota je složená ze zkušených muzikantù a letos je patronem soutìže hudebník a politik Ladislav Jakl. Předsedou mezinárodní poroty je Kanaďan Jon Luesink a mezi porotci zasedne mimo jiné i známý hudební publicista Petr Korál.

Finále Skutečné ligy, kam postoupí pìt nejlepších semifinalistù, se koná 3. prosince rovnìž v Hard Rock Cafe. Pro finalisty jsou připraveny opìt hodnotné ceny. Vítìz dostane mimo jiné exkluzivní hudební notebook od společnosti ASUS – N55 s neuvìřitelným zvukem díky technologii Sonic Master, která byla vyvinuta ve spolupráci s mistry zvuku ze společnosti Bang & Olufsen. Bude také nahrávat album u České muziky, jako další ceny jsou zde nástroje a aparatura od společnosti Music City, která pod svá ochranná křídla vzala i vyřazovací a čtvrtfinálová kola soutìže. Finalisté dostanou i hodiny v nahrávacích studiích, účast na nìkterém z prestižních hudebních festivalù, Red Bull na rok zdarma a získají možnost prezentace v časopisu Rock&Pop.

„Všechny tedy srdečnì zvu do Hard Rock Cafe jak na semifinálové koncerty, tak na i na finále, aby přišli kapely podpořit. V duchu našeho hesla – Fotbalisté mají svou Ligu mistrù, muzikanti Skutečnou ligu!“ dodal Michal Stanislav.

Zdroj: N.S.E.F. Production
Publikoval: Redakcia GREGI.NET