V rámci talianskeho festivalu „Dolce vitaj“ sa uskutoční aj „Viva Italia! Talianske umenie 20. a 21. storočia“

V rámci talianskeho festivalu „Dolce vitaj“ sa uskutoční aj „Viva Italia! Talianske umenie 20. a 21. storočia“ najdôležitejšia výstava talianskeho moderného umenia aká sa ešte na Slovensku neorganizovala.

Výstava Viva Italia! pozostáva z diel muzeálnej hodnoty 98 talianskych umelcov, medzi inými budú vystavené diela nasledujúcich autorov: Mimmo Paladino, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Mimmo Rotella, Emilio Isgrò, Mario Schifano, Franco Angeli, Roberto Crippa, Enrico Baj, Nanni Balestrini, Guglielmo Cavellini, Zoran Music a Franco Vaccari. Expozícia je jednou z najdôležitejších umeleckých udalostí realizovaných na Slovensku za posledné roky. Tento výber diel s kurátorským dohľadom Laury Monaldi pochádza zo Zbierky Carla Palliho v Prato a je reprezentáciou veľkej vášne, s ktorou  bola táto veľkolepá zbierka – nielen čo sa týka množstva ale najmä jej kultúrnej hodnoty – postupne v priebehu rokov budovaná osobou, ktorá prepožičiava svoje meno tomuto harmonickému celku umeleckých diel. Menovaný archív pozostáva z vyše 30.000 diel, dokumentov a svedectiev sústredených najmä na umelecké hnutia 60. a 70. rokov 20. storočia, ako Fluxus, Vizuálna poézia, Noveau Rèalisme, Pop Art, Radikálna architektúra, Arte Povera, Transavantgarda, Viedenský akcionizmus, Graffitizmus atď. Archív Carla Palliho v Prato spolupracoval v priebehu rokov na stovkách prestížnych výstav v Taliansku a v zahraničí.

Jedinečnosť výstavy Viva Italia! spočíva v dielach ktoré ju tvoria, niektoré z nich sú nositeľmi príbehov, ktoré prepožičiavajú auru mýtu samotným obrazom, stačí spomenúť obraz Carla Guarientiho, ktorý mnoho rokov patril známemu spisovateľovi Dinovi Buzzatimu, alebo dielo Roberta Crippu z roku 1961, realizované umelcom hneď po masakri v Kindu, v Kongu, kde boli zavraždení 13 talianski letci patriaci ku kontingentu ONU.

Ďalšími významnými dielami, už vystavovanými v rôznych dôležitých strediskách, sú veľké plátna Mimma Paladina, Enza Cucchiho a Sandra Chiu, umelcov patriacich k Transavantgarde, hnutiu s ideou návratu k manualite, radosti a farbám v oblasti maľby po niekoľkých rokoch dominancie konceptuálneho umenia. Idea tohto prúdu umenia 20. storočia, ktorý ovplyvnil aj niektorých slovenských maliarov bola sformulovaná kritikom Achillem Bonitom Olivom (on sám má v rámci expozície vystavené jedno dielo). Plátno Enza Cucchiho s rozmermi 3×4 m je najväčším plátnom výstavy.

Maliar s najväčším množstvom diel v rámci výstavy je Zoran Mušič (10 prác na papieri), umelec ktorý bol v roku 1944 deportovaný do koncentračného tábora v Dachau, kde sa mu podarilo tajne a za extrémne ťažkých podmienok zvečniť život v tábore. Diela vystavené v Bratislave sú veľmi príznačné pre jeho najkreatívnejšie obdobie a zobrazujú rozprávkovým spôsobom krajinky a pasúce sa zvieratá.

Alighiero Boetti má vystavené dielo, ktoré geniálne odzrkadľuje myšlienku najznámejšieho cyklu tohto turínskeho umelca s názvom “Arazzi” (Gobelíny).

Z tvorby Maria Schifana a Franca Angeliho, kľúčových predstaviteľov talianskeho a medzinárodného pop-artu sú vystavené dve polychrómované plastiky, od známeho sicílskeho umelca Emilia Isgrò krásny triptych (akryl na plátne) inšpirovaný Veľkým Gréckom.

Svetovo uznávaný Michelangelo Pistoletto, predstaviteľ prúdu Arte povera, má v rámci výstavy sieťotlač na oceli s názvom “Venere Maria” (Venuša Mária); toto dielo, patriace k jednej z najvýznamnejších Pistolettových sérií, je charakterizované zrkadlovým efektom, ktorý umožňuje divákovi a okoliu v ktorom sa nachádza „vstúpiť“ do umeleckého diela.

Mimmo Rotella, jeden z najväčších predstaviteľov talianskeho umenia povojnového obdobia  a vynikajúci predstaviteľ Nového realizmu, je na výstave reprezentovaný napusteným plátnom z roku 1970, venovaným mestu Verona.

Výstava, organizovaná Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave, Archívom Carla Palliho v Prato a Galériou mesta Bratislavy s podporou VÚB Banky a pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky a primátora hlavného mesta SR Bratislavy je zároveň jedným z najvýznamnejších podujatí IX. ročníka talianskeho festivalu na Slovensku „Dolce vitaj“.

Viva Italia! s vyše 100 vystavenými dielami muzeálnej hodnoty bude obohacujúcim prínosom pre beztak brilantnú a dynamickú bratislavskú kultúrnu scénu počas polročného predsedníctva Rady Európskej únie, ktorého sa Slovensko ujme po prvý krát.

Galéria mesta Bratislavy – Pálffyho palác, Panská 19
14.6. – 2.10.2016, otvorene denne okrem pondelka 11:00 – 18:00

Organizátori: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Galéria mesta Bratislavy, Archív Carla Palliho v Prato
V spolupráci s: Veľvyslanectvom Talianskej republiky na Slovensku a BKIS
Pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala

Viva Italia! manifesto A1

Zdroj: Organizátor