V Káčku sa stretnú generácie, ktoré formovali trnavskú alternatívu.

Prevádzkári, barmani, hudobníci, dramaturgovia, ale aj návštevníci a podporovatelia trnavskej kultúrnej alternatívy po roku ´89 sa spoločne stretnú, aby si zaspomínali na časy strávené v ArtKlube,  Káčku či Arche. Cieľom podujatia je opätovné otvorenie komunikácie a zosieťovanie ľudí, ktorí sa podieľali na vzniku priestorov, ako aj ich nasledovníkov.

Zároveň ide o úvodné stretnutie k projektu s príznačným názvom U zdechnutej kočky – príbeh trnavskej alternatívy, ktorého úlohou je dokumentácia histórie a vývoja alternatívnej, najmä hudobnej scény v prvých nezávislých kluboch Káčko (ArtKlub) a Archa v Trnave v rokoch 1989 – 2017. 

Celý projekt U zdechnutej kočky majú na svedomí ľudia z komunitného Rádia Bunker, občianskeho združenia Godot projekt, Komunitného priestoru Archa a samozrejme ArtKlubu.

Počas trvania samotného projektu sa budú diskusie postupne venovať rôznym hudobným žánrom od blues, country, jazz, rock, punk, metal, po hip-hop a elektronika. Video záznamy diskusií v profesionálnej kvalite budú zverejnené online. Audiozáznamy budú archivované a voľne dostupné prostredníctvom online archívu Rádia Bunker.

Okrem prípravy diskusií je druhou časťou projektu vytvorenie digitálnej databázy archívnych materiálov z histórie trnavskej hudobnej scény po roku 1989. Plánom je zozbierať a zdigitalizovať čo najväčšie množstvo materiálov: fotografie, plagáty, videá, či audio záznamy viažúce sa k priestorom Káčka, ArtKlubu a Archy. Tieto materiály budú následne zdigitalizované a zverejnené online ako voľne dostupný archív, ktorý bude môcť v ďalších rokoch rásť.

Materiály by mali pochádzať z obdobia 1989-2017 a mali by byť spojené so spomínanými priestormi. Okrem záznamov na CD či DVD sa pripravuje digitalizácia iných nosičov ako VHS, magnetofónové pásky, vytlačené fotografie a plagáty. Aby mal výsledný archív skutočnú historickú a výpovednú hodnotu, zozbierané materiály budú následne triedené a usporiadané do prehľadnej štruktúry. Získané materiály sa budú priebežne využívať aj pri výrobe diskusnej série.

Úvodné podujatie na ktorom sa stretnú generácie účastníkov alternatívneho diania v kluboch bude sprevádzať najmä hudobný program:

21:00 MAJČAS
22:30 OŽIVOT s M. Novanským
23:30 DJ´s Ružička & Kyso

Počas večera budú sprístupnené aj priestory ARCHY s CHILL OUT zónou, kde bude možnosť dozvedieť sa informácie o prebiehajúcich aktivitách a ľuďoch, ktorí ich zastrešujú.

Viac o samotnom projekte tu: https://www.facebook.com/pg/uzdechnutejkocky/about/?ref=page_internal

Miesto: ArtKlub, Hlavná 17, Trnava
Čas: 22.9.2017 o 21:00
Vstup: ZDARMA

Zdroj: TS