V Galérii 19 budú vystavovať najnovšie maľby Rity Koszorús pod názvom Hypnotim!

Rita Koszorús bude vystavovať najnovšiu sériu svojich abstraktných malieb, ktorou sa zamýšľa nad plynutím času. Vernisáž sa v známej bratislavskej Galérii 19 uskutoční vo štvrtok 12. apríla 2018 o 18.00 hod. Kurátorom výstavy je jeden z najvýznamnejších maďarských výtvarníkov Imre Bukta, profesor na Univerzite výtvarných umení v Budapešti. Podľa neho pracuje mladá autorka s vedomou metódou tvorby obrazu, ktorú nazval „múdrou maľbou“. Výstava potrvá do 13. mája 2018.

„Výstava s názvom Hypnotime predstavuje moju najnovšiu sériu malieb. Jej hlavnú tematickú líniu tvorí čas. Neuchopiteľnosť časopriestoru a fascináciu okamihom prítomnosti vyjadrujem abstraktne. Centrálnym motívom sa pre túto sériu stala samostatná abstraktná maľba a analýza obrazu ako takého. Dotýkam sa estetiky sci-fi, vesmíru, absurdity a bizarnosti,,“ hovorí mladá autorka.

V známej Galérii 19 na Lazaretslej ul. v Bratislave vystavuje po prvý raz. Minulý rok mala samostatnú výstavu v Dot Contemporary gallery v Bratislave, ktorou priniesla úvahu nad klasickou maľbou a sebareflexiu vlastnej tvorby. V nej a vo svojich témach sa posúva ďalej.

Deviateho marca som navštívil Ritu v jej ateliéri. Za posledné mesiace vytvorila prekvapivo hĺbavú sériu malieb, a preto sme sa spoločne rozhodli, že pre výstavu v Galérii 19 upustíme od diel, kde skúma chúlostivé otázky umeleckej society a „umeleckého priemyslu“ usadeného okolo nej, ako aj otázky identity, a radšej vystavíme „plošné obrazy“ a z videí nainštalujeme výlučne tie, ktoré podporujú túto maliarsku aktivitu a naopak,“ napísal Imre Bukta, nositeľ prestížnej Munkacsyho ceny; známy predovšetkým svojimi veľkolepými inštaláciami, maľbami i videami s témou vidieku.

Obaja umelci – oceňovaný a uznávaný Bukta a vtedy ešte len začínajúca výtvarníčka Koszorús – sa prvýkrát stretli v roku 2013, keď študovala v rámci programu Erasmus na Univerzite výtvarných umení v Budapešti a dostala sa práve do jeho triedy. Odvtedy Bukta sleduje jej tvorbu.

Zásobník maliarskych prostriedkov Rity Koszorús je otvorený, a preto takmer nekonečnou, profesionálne veľmi citlivou metódou tvorby obrazu „všetko je možné, všetko je dovolené“, dokáže vytvoriť mimoriadne vzrušujúce plochy, faktúry, priestorovosť a použitím rovnocenných vrstvení zážitok z priestoru, povedané jej slovami: stvoriť, zobraziť čas, hĺbku, prázdno, úkaz fiktívnych priestorov,“ napísal vo svojom kurátorskom texte Imre Bukta, ktorý osobne pricestuje do Bratislavy na vernisáž.

V predchádzajúcej tvorbe sa Koszorús zaoberala témou umeleckej a ľudskej identity, postavenie umelca, tvorcu v kontexte súčasných praktických otázok galerijného života, spolupráce s kurátorom a percepcie návštevníkov výstavy. Vo svojej tvorbe a uvažovaní sa však autorka posúva ďalej, aktuálne pracuje s plynutím času a univerzom.

Ritine diela, ktoré sa na okraji obrazu rozbiehajú do diaľky, do nekonečna, a to je môj názor, predsa hovoria o zobrazení prírody v redukčnom aj abstraktnom zmysle, pretože divák, hoci sa nemôže zachytiť o nič konkrétne, má pocit, akoby ho do seba vdýchlo samotné univerzum, akoby ho vtiahlo do nezmerateľne obrovského makro- a mikrosveta prírody. V tomto zmysle Rita stvorila sama pre seba skutočnú podstatu maľby, v širšom význame umenia, pocit hravej slobody bez pravidiel, ktorý zažíva pri tvorbe, bezoblačne sa plačkajúc plynulými motívmi z obrazu na obraz, a jej diela dokážu tento zážitok divákovi sprostredkovať, ba povedal by som, že ďalej vyžarujú radosť z tvorby. V jej prípade zároveň nehovoríme o stopách detskej spontánnosti, ale oveľa väčšmi o vedomej metóde tvorby obrazu, ktorú by som nazval „múdrou maľbou“,“ uvádza kurátor.

Rita Koszorús (1989) študovala grafiku a maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na maďarskej univerzite výtvarných umení v Budapešti. V Budapešti absolvovala v roku 2016 aj rezidenčný pobyt v štúdiu FKSE. Vo svojej tvorbe sa popri maľbe venuje aj jej presahom do iných médií ako je akčné umenie či video. Žije a tvorí v Bratislave.

Zdroj: TS