Uvedenie knihy Bez súhlasu.txt. V stredu 12. augusta o 19:00 v Novej Cvernovke v Bratislave.  

Bez súhlasu.txt je v poradí už štvrtou knihou česko-slovenskej edície.txt vydávanej v rámci spolupráce kultúrno-spoločenského mesačníku Kapitál, umeleckého kolektívu APART a združenia pre výskum a kolektívnu prax Display.cz.

V rámci večera bude editorka knižky Veronika Valkovičová debatovať s Máriou Vítekovou z Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie a s poradkyňou a sociálnou pracovníčkou Ivanou Klimentovou. Hovoriť budú na témy posilnenia a pomoci pre ľudí, ktorí zažili alebo zažívajú násilie. Obe dlhodobo pracujú v téme intímneho partnerského i nepartnerského sexuálneho násilia – počas debaty sa s nami podelia o skúsenosti zo svojej práce a o to, ako vnímajú slovenskú „kultúru mlčania“.

Monografia Bez súhlasu.txt je súborom 7 textov 10 autoriek, ktoré v prostredí Slovenska a Česka pojednávajú o kultúre znásilnenia. Hovoria o postojoch, predstavách a predsudkoch, ktoré máme o sexuálnom násilí a ktoré prispievajú k tomu, že sa sexuálne násilie a obťažovanie v našich komunitách beztrestne deje aj dnes. Kultúra znásilnenia má svoje dopady na to, ako sa ľudia, ktorí zažili násilie, vysporiadávajú so svojou situáciou, vyhľadávajú pomoc a spravodlivosť.

Autorky knižky Bez súhlasu.txt píšu o skúsenostiach z rôznych oblastí poskytovania starostlivosti a advokácie. Píšu o rôznych komunitách, ako o trans ľuďoch na Slovensku, či o ženách migrujúcich do Európy, ktoré unikajú pred násilím, no to sa zriedka zastaví po prekročení hraníc. Hovoria o tom, ako médiá využívajú trópy nahých mŕtvych ženských tiel s cieľom predávať vysávače, no aj o tom, aké to je to vypovedať o svojej skúsenosti s násilím na polícii a hovoriť o nej v slovenskom online priestore. Hovoriť o násilí bez toho, aby sme hovorili o štruktúrach a inštitúciách, ktoré ho legitimizujú a bagatelizujú nie dostačujúce.

Podujatie: https://bit.ly/bezsuhlasu_txt
Podujatie organizuje OZ literarnyklub.sk v spolupráci s Nová Cvernovka.      
Podujatia finančne podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.

Zdroj: TS