Úspešný projekt PRVÁ rozširuje svoj obsah a spúšťa webovú stránku – www.prvezeny.sk.

Nová webová stránka www.prvezeny.sk predstavuje životné príbehy významných Sloveniek, ktoré sa v našej histórii ako “Prvé” presadili v rôznych oblastiach spoločenského a verejného života. Ich silné životné príbehy, plné odvahy, nezávislosti, vzdelanosti, inšpirujú aj dnes. Stránka širokej verejnosti ponúka nové formáty – autorské texty, životopisy, odborné reflexie, fotografie, bonusové videá, brožúru na stiahnutie a ďalšie odkazy.

 „Obsah bude postupne pribúdať, pričom očakávame, že prispievať budú aj samotní užívatelia stránky. Počas rešeršov, prípravy a realizácii filmov sme objavili nesmierne hodnotné a podnetné materiály, nie všetko však bolo vhodné pre filmové spracovanie a bolo nám ľúto, že by toľko zaujímavých vecí nemalo uzrieť svetlo sveta,” povedala producentka spomínaného cyklu Barbara Janišová Feglová zo spoločnosti HITCHHIKER Cinema.

Ambíciou tvorcov je nadviazať na dokumentárne filmy, rozšíriť ich obsah a prehĺbiť tak záujem najmä mladých ľudí o vzdelanie a vnímanie hodnôt súvisiacich s históriou Slovenska. Nová stránka bude dlhodobo využiteľná na rôzne formy vzdelávania a formovanie povedomia o feminizme. Stránka mapuje životy a prínos ženských osobností a reflektuje dôležité otázky rodovej rovnosti v našej spoločnosti, úlohu žien v našej histórii a ich prínos k rozvoju našej kultúry, vedy či národnej identity. Usporiadanie informácií o dobe, reáliách, osudoch pomôže návštevníkovi webstránky chápať širšie kontexty s presahom do súčasnosti. „Môžu nás inšpirovať fakty o tom, čo tieto ženy dosiahli či priniesli vo svojich oboroch. V ich príbehoch však vidíme aj to, ako sa menilo postavenie žien a pohľad na ich sebarealizáciu v rôznych oblastiach. Bez tých, ktoré posúvali pomyselnú hranicu toho, čo sa od ženy v spoločnosti očakáva, by ženy v súčasnosti nemali takú mieru slobody a možnosti realizovať sa v povolaniach, ktoré si vyberú. Poznať príbehy žien z histórie, ktoré sa presadili vo verejnom živote, dáva aj súčasným ženám pocit, že majú na čo nadviazať,“ povedala režisérka a scenáristka Zuzana Liová, ktorá v dokumentárnych filmoch spracovala životné osudy divadelnej režisérky Magdy Husákovej – Lokvencovej a feministky, spisovateľky Hany

Gregorovej. Ďalšie portréty ďalej približujú osobné príbehy špiónky Beatrix Čelkovej, fotografky Ireny Blühovej, astronómky Ľudmily Pajdušákovej, etnografky Sone Kovačevičovej, prekladateľky Zory Jesenskej, botaničky Izabely Textorisovej, speváčky a herečky Magdalény Schwingerovej a pilotky Ľudmily Šapošnikovovej. Obsah stránky v tejto fáze dopĺňajú nové portréty – sochárky Erny Masarovičovej, diplomatky Maríny Paulíny, farárky Dariny Bancíkovej, olympioničky Matyldy Pálfyovej a lekárky Márie Bellovej.

Hnutie za zrovnoprávnenie žien je najdlhšia revolúcia v histórii ľudstva, a ako taká má aj svoje viac či menej známe revolucionárky. Keďže v dejepise sa učíme históriu moci a vojen, ženy v ňom často ostávajú neviditeľné. Považujem za dôležité a nevyhnutné poznať svoju históriu komplexne, nielen ako národ či ľudské spoločenstvo, ale aj z pohľadu ženy ženy, aby sme vedeli, odkiaľ ideme a čo nás spája. Aby sme vedeli, že veci ako vzdelanie, volebné právo, ekonomická samostatnosť nám neboli darované, ale sú práve výsledkom tejto dlhej revolúcie. Poznám množstvo inšpiratívnych žien v našej histórii, ale ak mám vybrať jednu, tak to bude moja rodáčka Božena Slančíková-Timrava. Jej dielo, názory a postoj k životu sú na tú dobu nevídané a jedinečné a pre mňa fascinujúce,“ povedala k projektu Oľga Pietruchová, odborníčka na rodovú rovnosť. Podporu projektu a jeho posolstvu vyjadrili mnohé osobnosti verejného života a ich vyjadrenia k príslušným témam budú postupne pribúdať na FB profile PRVÁ – https://www.facebook.com/cyklusPrva/.

Koncepcia a náplň stránky vznikla v spolupráci občianskeho združenia CHARACTER – Film Development Association s režisérmi dokumentárnych filmov a mnohými ďalšími odborníkmi a autormi. Projekt  prípravy a realizácie stránky v jeho jednotlivých fázach finančne podporili Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Bratislavský samosprávny kraj a Fond na podporu umenia.

Cyklus PRVÁ je sériou desiatich dokumentárnych portrétov žien, ktoré významne prispeli k dnešnému obrazu spoločnosti, kde je žena samozrejmosťou vo verejnej sfére. Zároveň je intímnou spomienkou na osobnosti alternatívnych ženských dejín, ktoré zostali popri známych mužských hrdinoch takmer neviditeľné. Reprezentatívnu kolekciu série na DVD vydal Slovenský filmový ústav, ktorý je spolu s Rozhlasom a televíziou Slovenska koprodukčným partnerom filmov.

Zdroj: TS