Udeľovanie cien Hudobného fondu 2016!

Na slávnostnom ceremoniáli v Zichyho paláci v Bratislave v utorok 20. septembra 2016 o 14.00 členovia Rady Hudobného fondu vyhlásia tohtoročných laureátov cien, ktoré udeľuje Hudobný fond.

Tradícia založená v roku 1963 sa pôvodne týkala iba cien za hudobné dielo a koncertné umenie. Neskôr pribudli aj ceny v ďalších hudobných žánroch. Od roku 1991 Hudobný fond udeľuje ročne 6 cien v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby.

hudobnyfond

Laureáti 2016:

Cena Jána Levoslava Bellu – Pavol Krška za celoživotné dielo v oblasti duchovnej tvorby,

Cena Frica Kafendu – Eva Šušková za vynikajúce interpretačné výkony s prihliadnutím na CD nahrávku secret VOICE,

Cena Jozefa Kresánka – Janka Petőczová za knižné dielo Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša ako výrazný príspevok k uchovávaniu a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva Slovenska,

Cena Ladislava Martoníka – Stanislav Palúch za dlhoročné presvedčivé inštrumentálne výkony a štýlovú a žánrovú pestrosť,

Cena Pavla Tonkoviča – Pavol Kužma za dlhoročnú interpretačnú, zberateľskú a výskumnú činnosť v oblasti hudobného folklóru,

Cena Karola Pádivého – Ivan Šmatlák za dlhoročnú a úspešnú skladateľskú, dirigentskú a pedagogickú prácu pre rozvoj Dychovej hudby Nadličanka z Nadlíc.

Profily osobností:

hudobný skladateľ Pavol Krška, sopranistka Eva Šušková, muzikologička Janka Petőczová, huslista v oblasti vážnej hudby, džezu a folklóru Stanislav Palúch, folklorista Pavol Kužma, skladateľ a dirigent dychovej hudby Ivan Šmatlák

Viac informácií o cenách:

Štatút cien Hudobného fondu, / O cenách, / Ocenení – od roku 1963

Zdroj: Hudobný fond