Tünde Lengyelová: Mária Antoinetta – Na čom sedela Európa!

V roku 1756 bola podpísaná dohoda medzi uhorskou kráľovnou Máriou Teréziou a francúzskym kráľom Ľudovítom XV. o politickom sobáši vtedy len jedenásťročnej rakúskej princeznej Márie Antoinetty a francúzskym dauphinom Ľudovítom.

Tu sa začína fascinujúci príbeh francúzskej kráľovnej, ktorej dejiny prisúdili označenia ako rozmarná či márnotratná. Jej meno sa stalo synonymom luxusu a prepychu, ktorý v Európe v tej dobe nemal obdobu. Mária Antoinetta, ktorá sa narodila v neďalekej Viedni, je najznámejšou osobnosťou Veľkej francúzskej revolúcie, napriek tomu boli jej politická úloha a nakoniec aj poprava len symbolické.

Na výstave SNM Na čom sedela Európa je vystavená unikátna stolička z kaštieľa vo Sv. Antone. Stoličku v rámci rozsiahlejšej garnitúry kúpil v Paríži bulharský cár Ferdinand Saxen Coburg Gotha. Stolička je skutočným majstrovským dielom a dobre odráža prepych dvora, ktorý Máriu Antoinettu obklopoval. Sedaciu súpravu darovala svojej dcére Mária Terézia a je dielom ornamentalistu Phipipa de Salle a ebenistu Georgesa Jacoba.

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zaoberá sa obdobím raného novoveku, predovšetkým problematikou spoločenského vývoja v 16. – 17. storočí, dejinami každodennosti, životného štýlu a rodinného života. Množstvo štúdií venovala otázkam o postavení žien, okrem iných prác je editorkou publikácie Žena a právo (2004). Je spoluautorkou Historického kalendára (2006) a diela Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch (2013). Roku 2010 vydala knihu Báthory. Život a smrť o osude Alžbety Báthoryovej, ktorá vzbudila mimoriadny ohlas. Editorsky a autorsky sa podieľala na publikácii Thurzovci a ich historický význam (2012). Venuje sa aj prekladaniu odbornej historickej literatúry a popularizácii histórie.

SP_MAntoinette

Zdroj: SNM