Trutnov Open Air Music Festival: Do Podkrkonoší dorazí John Cale!

Tam tamy zpod hor opìt duní a rozvibrovávají duše mnohých vnímavých squaw, spolubojovníku, stopařù a šamanù. Známá a kultovní undergroundová nejen hudební slavnost a setkání vybubnovává s příchodem mìsíce rùží další zářez do své pestrobarevné pažby. Pozvání přijal a přijede John Cale. 
Ikona sametového podzemí a zakladatel Velvet Underground, oblíbené kapely Václava Havla i Ivana Martina Jirouse. Bude se jednat o první letní vystoupení Johna Calea pod širým nebem v Československu. „Deska určité kapely, Velvet Underground, sehrála svoji zvláštní roli v této zemi, což si asi ani v Americe moc nikdo nevšiml,“ řekl v dubnu 1990 Václav Havel. Právì festivalovému náčelníkovi Václavovi a guruovi undergroundu Martinu Magorovi bude letošní festival In Memoriam vìnován.
Open Air Festival Trutnov, přezdívaný Český Woodstock se uskuteční tradičnì v mìsíci zrní a dozrávající trávy 16. – 19. 8. 2012 „Na Bojišti“ v Trutnovì. Kultovní festival nyní doplňuje svou hudební mozaiku o skutečnou ikonu undergroundu – přijede John Cale z legendárních Velvet Underground. „I když s nejvìtší pravdìpodobností nikdy neulovil bizona, nesedìl u poradního ohnì a modlí se k jiným bohùm než Manitouovi, bude mít bezpochyby v podhorském ležení trutnovského kmene vyhrazeno místo z nejčestnìjších,“ glosoval Caleovu účast hudební publicista Ondřej Bezr.
Proč John Cale…? 


„John Cale je přesnì ten umìlec a hudebník pro Trutnov. Kdo jiný by mìl na letošním festivalu, který je bohužel vìnován In Memoriam náčelníku Václavovi a guruovi undergroundu Martinu Magorovi, vystoupit, když ne právì John Cale z jejich milované kapely Velvet Underground? Navíc na festivalu s undergroundovými kořeny v roce jeho pìtadvacátého výročí existence. Jen mi je neuvìřitelnì líto, že tady fyzicky s námi náčelník ani Magor již nebudou. Mìli jsme Johna pozvat už dávno. Vše rychle bìží a pomíjí. Nemìlo a nemá cenu nic odkládat,“ říká k tomu zakladatel a duchovní otec festivalu Martin Vìchet alias Geronimo. 

Právì Velvet Underground založení ve Warholovì Factory v roce 1965 Johnem Calem a Lou Reedem inspirovali tuzemskou kapelu Plastic People i celé „sametové podzemí“ v Čechách, na Moravì i Slovensku. O nìm mimo jiné napsal v roce 1975 Ivan Jirous, přezdívaný Magor, svoji stìžejní a klíčovou „Zprávu o třetím českém hudebním obrození“. Legendární undergroundová kapela Plastic People mìla svého času dokonce v repertoáru i skladby Velvetù. Hrál s nimi tehdy v totalitním Československu dočasnì žijící Kanaďan Paul Wilson. „To spojilo Plastiky a zdejší underground s jejich americkými vzory a dodávalo jim to na autentičnosti,“ vzpomíná na období undergroundu, kdy kapela nemohla veřejnì hrát, spoluzakladatel trutnovského festivalu a undergroundová legenda František „Čuňas“ Stárek. „Když se podíváte na zamyšleného Johna Calea s violou a málomluvného Jiřího Kabeše z Plastikù, podobnost kmenových bratrù je nepřehlédnutelná,“ doplňuje jej s úsmìvem Martin Vìchet. Paul Wilson byl pozdìji vyhoštìn a uvìznìní Plastic People se stalo impulzem pro vznik Charty 77. Jak řekl Václav Havel v dubnu 1990: „Hudba Velvet Underground mìla svùj velmi specifický vliv právì v naší zemi, právì v našem prostředí. To by bylo dlouhé povídání….“

Who is John Cale


John Cale je legendární hudebník rockové avantgardy pocházející z Walesu. V roce 1964 odešel do New Yorku, kde s Lou Reedem založili kapelu Velvet Underground. Přínosem bylo nejen jeho hudební vzdìlání, které se tak krásnì doplňovalo s Reedovým rockerským dryáčnictvím, ale i jeho multiinstrumentalismus, díky nìmuž mohl obohatit zvuk Velvetù nejen o basu a klávesy, ale hlavnì přímo stylotvornou violu. Ale protože dva kohouti na jednom smetišti nikdy nevydrží dlouho, už v roce 1968 John Cale odešel na sólovou dráhu, na které se uplatnil jako tvùrce vlastních alb, producent mnoha významných desek jiných umìlcù (mj. pro Nico, Patti Smith, Iggy Popa and The Stooges, Siouxsie & The Banshees, Happy Mondays či Manic Street Preachers) a autor dlouhé řady filmových soundtrackù. 


V 70. letech také vytvořil velmi silnou sérii sólových alb, započatou titulem Paris 1919 a pokračující deskami Fear, Slow Dazzle a Helen of Troy. Do devadesátých let vstoupil jednak rukypodáním s nìkdejším parťákem Reedem na dodnes mimořádnì pùsobivém albu Songs for Drella, vìnovaném jejich guruovi Andymu Warholovi, ale také nádherným živým albem Fragments of a Rainy Season, na kterém předvedl své umìní krystalicky čistého provedení vlastních i převzatých písní jen s klavírem. Po roce 2000 na jedné stranì probírá postupnì svùj hudební archiv a vytahuje z nìj jednu perlu za druhou, na stranì druhé neúnavnì experimentuje na deskách i koncertech.


„John Cale je sice starý pes, umí toho však tolik, že dokáže každého mladého vlčáka strčit do kapsy. Zkuste si vedle nìj představit kohokoliv z tìch jednohitových, jednoalbových zázrakù, mediálních brojlerù, kteří dnes zazáří a do dalšího dne jsou v zapomnìní. Na Caleovi, stejnì jako na Bobu Dylanovi, je strašnì sympatická jedna vìc: pokud hraje na koncertech starší vìci – jako že je hraje, nìkteré již skutečnì léta – hraje je pokaždé jinak. Nestává se živým džuboksem nebo, abychom byli up to date, empétrojkou,“ řekl Josef Rauvolf. 

Jak vtipnì podotknul hudební publicista a jeden z častých návštìvníkù Ondřej Bezr: „John Cale je nejvíc. Pro indiány je ikona…!“

Festival a Bojištì


Trutnovský festival se vyznačuje undergroundovými kořeny, neotřelou a rùznorodou dramaturgií, zajímavou historií i hosty a specifickou atmosférou. Návštìvníci jsou označováni za spiklence a o festivalu se traduje, že podstatné nejsou kapely, které zde hrají, ale moment setkání. V posledních letech jeho pořadatelé každoročnì bojují o uhájení území Bojištì, jehož okolní louky místní radní vyčlenili k zastavìní. Existence festivalu v areálu „Na Bojišti“ a vùbec Trutnovì je tedy každoročnì nejistá.„Český Woodstock není jen o hudbì, ale i o názoru. To se samozřejmì nelíbilo bolševickým a nelíbí ani současným mocipánùm. Ti první jeho pozemky v roce 1987 postříkali močùvkou, ti druzí současné území, kde se pořádá, určili k zastavìní a novì vyhlídnuté prodali k jiným účelùm. Loajalita je i dnes mìřítkem podpory nebo zatraceni. Hudba a svobodny názor si však naštìstí žije svým životem bez ohledu na to, jestli je u moci Ivan nebo Pepik. I o tom je hudba Velvetù, které John Cale společnì s Lou Reedem v roce 1965 založili,“ říká zakladatel festivalu Martin Vìchet.

Zdroj: Trutnov Open Air Music Festival
Publikoval: Redakcia GREGI.NET