Trutnov Open Air Music Festival: Český Woodstock predstavuje ďalšie kapely!

Trutnov Open Air Festival, přezdívaný Český Woodstock, se uskuteční tradičnì v mìsíci zrní a dozrávající trávy, 16.-19. 8. „Na Bojišti“ v Trutnovì.

„K blížícímu se Dni dìtí vybubnováváme, že k americkým Korn přibývají další kapely. V našem podhorském ležení zahrají punkoví Yellowcard a alternativní dEUS. Doplňují tak tradiční mozaiku plnou rozličností a rùznorodosti, jak to mìl rád i náš náčelník,“ oznamují pořadatelé nejstarší nejen hudební přehlídky svého druhu u nás. Letošní pìtadvacátý rok je In memoriam vìnován náčelníkovi Václavu Havlovi a guruovi undergroundu Ivanu Martinu Jirousovi, kteří byli pravidelnými festivalovými návštìvníky.

Yellowcard – neokoukaná kapela – Američtí Yellowcard vystoupili v Čechách pouze jednou, a to při svém turné vloni v Praze. Ačkoliv se jedná o kapelu, která vznikla již před patnácti lety, přijedou do Čech na své první festivalové vystoupení až nyní. „Stejnì jako před pár lety The Subways, kteří se u nás poprvé představili právì pod horami, Yellowcard je neokoukanou kapelou, která tady příliš nehrála a nebyla k vidìní a slyšení“ říká k tomu Evi Navrátilová Lipová, jedna z pořadatelek festivalu. Hoši z Yellowcard pocházejí z Jacksonville, nejlidnatìjšího mìsta na Floridì, a popularitu si získali po pìti letech od svého vzniku v roce 2003 albem Ocean Avenue.

YC Pic

„Svoji punkovou hudbu obohacují elektrickými houslemi a jejich živá vystoupení bývají mnohem syrovìjší než studiové nahrávky. Jak to u nìkterých kapel bývá, na deskách zní trochu vymìkleji, jejich koncerty jsou však tvrdé a energické. Vìříme, že při jejich vystoupení nezùstane žádný mokasín v klidu a zdejší spiklenecké publikum jejich nasazení podpoří tancem i zpìtným vracením energie,“ doplňuje k tomu Martin Vìchet, zakladatel a duchovní otec festivalu. V tìchto dnech právì vychází aktuální singl z připravované, v pořadí jíž osmé desky a Yellowcard sklízí úspìch a pochvaly od přátel, kritikù i fanouškù skupiny.

dEUS – nejlepší belgická kapela pod horami s láskou pro vìci alternativní – Skupina vznikla v Antverpách v roce 1992 na základech malé, ale živé alternativní hudební scény. V jejich hudbì se odrážejí rùznorodé vlivy umìlcù jako Tom Waits, Frank Zappa, Sonic Youth i Leonard Cohen či Smashing Pumpkins. Zdánlivì žánrovì nesourodé prvky dEUS umìjí bravurnì skloubit a vytvořit z nich uhrančivou hudební mozaiku, kterou pochvalnì kvitují hudební kritici a z níž jsou nadšeni alternativnì i nealternativnì smýšlející posluchači po celé Evropì. dEUS produkovali muziku, která se posunovala přes pole hudebních stylù a tónù a vytvářela oslnivý kaleidoskop. Jejich debut z roku 1994 Worst Case Scenario pozdravil nic netušící svìt svým punkovým zvukem v „Suds & Soda“. Poté, v roce 1996, následovalo asi nejznámìjší album „In A Bar Under The Sea“, které produkoval Eric ‘Drew’ Feldman, veterán z kapely Captain Beefheart Magic Band a který také hrál v kapele PJ Harvey a The Pixies. V roce 2000 hlavní duše kapely Tom Barman pozastavil její fungování. Mìlo jít jen o krátkou přestávku, aby se členové mìli možnost vìnovat i jiným aktivitám. Nakonec z toho byla čtyřletá pauza s nìkolika ojedinìlými koncerty. Barman si bìhem té doby kromì jiného zrežíroval i svùj hraný debut „Any Way The Wind Blows“. Před vánocemi 2004 jejich návrat nabral konkrétní podoby.

dEUS, Berlin,5 USE

„Byli jsme všichni zaneprázdnìni, ty roky tak letìly,“ říká k tomu Barman. „Ale pak jsme si uvìdomili, že v rockové hudbì je nìkolik let jako vìčnost. Reakce lidí, když jsme se vrátili, byla neuvìřitelná. Hráli jsme na mnoha místech před vìtším publikem. Bylo to víc, než jsme očekávali.“ Album Pocket Revolution z roku 2005 představuje přesvìdčivý návrat. Po roce vyprodaných show se Barman a jeho kumpáni s láskou pro vìci alternativní a podzemní vrátili rovnou zpátky do práce. Na cenìné nahrávce Vantage Point se objevili i Guy Garvey z Elbow a Karin Dreijer Andersson z The Knife. „dEUS dosáhli na svém šestém albu nových výšin,“ poznamenal na adresu kapely jeden z nejprestižnìjších hudebních časopisù, britský Q magazine a ocenil nahrávku čtyřmi z pìti hvìzdiček. „Po chvíli už vás nebaví zpívat o sobì,“ smìje se Barman k písničkám, které tvoří album Vantage Point. „V písních jako Slow a The Architect píšu příbìhy dalších lidí, což jsem nikdy předtím nezkoušel. Jednoho dne jsem pro belgickou televizi připravoval rozhovor s Nickem Cavem, který je jeden z mých velkých hrdinù. Řekl mi: ‚Je to příliš snadné psát o sobì‘. A to je skutečnì pravda. Je vzrušující zkoušet nové nápady. Vždycky to bylo dùležitým momentem pro kapelu.“ Zatím poslední album „Keep You Close“ natočené s kanadským producentem Davidem Bottrillem (Muse, Placebo, Tool aj.) vydala kapela v září loňského roku. Podle Toma Barmana je deska velmi vášnivá, ale také taneční. Naposledy skupina zabodovala počátkem listopadu 2011 na udílení MTV Europe Music Awards, kde byla zvolena „nejlepší belgickou kapelou“. dEUS píší již druhou kapitolu své kariéry, a ta bude zřejmì ještì úspìšnìjší než ta první.

Korn a Jiří Schmitzer – Trutnov plný extrémù a rozličností„Trutnov by bez alternativních kapel nebyl Trutnovem. Jsou pupeční šňùrou, která jej propojuje s jeho početím v undergroundu a začátky festivalu v první polovinì osmdesátých let,“ říká zakladatel festivalu Martin Vìchet alias Geronimo. Tuto skutečnost letos potvrzují také dEUS. Vystoupí například vedle tuzemské undergroundové legendy Plastic People či amerických Korn a zpívajícího herce Jiřího Schmitzera, který již s podhorským festivalem srostl natolik, že si jej bez nìho lze jen tìžko představit. Není výjimkou, že zde tento rockový písničkář, který byl vloni pasován na předkapelu Iggyho Popa, sklízí vìtší aplaus než velké zahraniční hvìzdy.

Triko_Jiri Schmitzer_Bohdan

Vstupenky si lze objednávat na stránkách festivalu www.festivaltrutnov.cz nebo přes festivalový facebook (www.facebook.com/trutnovfestival). Jejich cena, díky mecenášovi Zdeňkovi Bakalovi, zùstává stejná jako v loňském roce, tedy 980,-Kč na dobírku. Tradičnì platí, že při objednání každé desáté vstupenky je jedenáctá zdarma.

Zdroj: Trutnov Open Air Music Festival
Publikoval: Redakcia GREGI.NET