Trojkilometrová púť za súčasným umením – to je projekt MIRACLES.

Novovznikajúci projekt MIRACLES sa skladá zo štyroch častí autorských tímov Divadla Pôtoň, Debris company, Med &Prach, Slávy Daubnerovej. Divadelné zoskupenia patria už roky k tomu najvýraznejšiemu, čo vytvára domácu divadelnú nezávislú scénu.

Tentokrát ich spojí spoločné multižánrové dielo, ktoré hľadá zázrak a odpoveď na otázku, čo je zázrak?. Premiéra sa uskutoční 7. mája 2017 a divákov prevedie netradičnými priestormi bývalého kráľovského mesta Bátovce.

„Každé jedno dielo pracuje s rôznymi formálnymi a výrazovými prostriedkami. Diváci, ktorí budú putovať viac než tri kilometre za súčasným umením, po rôznych lokalitách bývalého kráľovského mesta, sa stretnú s prvkami súčasného tanca, fyzického divadla, vážnej hudby, opery, videoartu, ale aj so zvukovými a výtvarnými inštaláciami,“ povedal k pripravovanému projektu riaditeľ Divadla Pôtoň Michal Ditte. Tvorba ich divadla sa zameriava na refleksiu našej minulosti aj prítomnosti a má ambíciu klásť v tomto zmysle otázky smerom do publika. Tentokrát sa pýta spolu s prizvanými umelcami, ktorých  poetiku, uvažovanie a tvorbe považujú za inšpirujúce, provokatívne a ľudsky blízke, čo je pre mňa/nich zázrak?.

„Svet je plný zázrakov, na ktoré sme si však zvykli až natoľko, že ich nazývame všednými názvami. A pritom existuje nekonečne veľa vecí, ktoré rozum presahujú. Väčšina vecí nie je taká, ako sa ukazuje a zdá sa byť,“ povedal k téme režisér Jozef Vlk z Debris company.

Druhé zastavenie bude s performerkou a režisérkou Slávou Daubnerovou, podľa ktorej je v dnešnej dobe zázrakom schopnosť zastaviť sa a uvedomiť si silu prítomného okamihu. „Divadlo takýto zázrak poskytuje. Čas beží nezastaviteľne rýchlo, ľudské situácie plynú a z kolobehu nás dokáže vytrhnúť iba katastrofa, ktorá ako blesk z jasného neba skríži naše cesty. Či už je to autonehoda alebo koniec vzťahov dvoch ľudí, ktorí existujú dvadsať rokov vedľa seba. Náhoda či osud? Pýtame sa, keď k tomu dôjde,“ zamýšľa sa divadelníčka. Jej performancia sa odohráva na štyroch miestach v areáli základnej školy, prepája ich motív cesty, čas a priestor s témou pominuteľnosti.

Med &Prach vytvorili „gramatiku zázraku v dvoch častiach“. Prvá časť sa volá Zázrak života alebo Obrazy opustenej zeme a ide o performanciu odohrávajúcu sa v záhrade Divadla Pôtoň. Druhú časť tvorí inštalácia v areáli katolíckeho kostola s názvom Ako ďalej k zázraku?. „Zázrak môže byť útechou pre bezradnosť racionality a teda pre niekoho dokonca i slabosťou až zúfalstvom. No rovnako môže byť zázrak jediným nefalšovaným prejavom reality. Inak povedané –  stačí nič a stane sa všetko rovnako tak, ako sa môže stať všetko, ale aj tak nevidíme nič,“ napísal k téme hľadania zázraku Andrej Kalinka.

Autormi štvrtého zastavenia je domáce Divadlo Pôtoň, ktorí sa zamýšľajú nad našou schopnosťou vidieť zázraky, našimi túžbami. „Absencia zázraku nás vyčerpáva. Ale zázrak potrebuje našu energiu, našu vieru a spochybnenie sveta, tak, ako ho poznáme. Možno je kľúčom dieťa a jeho otázky. Nepoznačené, nepokrivené, provokatívne,“ hovorí režisérka Iveta Ditte Jurčová.   

Projekty Divadla Pôtoň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Viac informácií nájdete: www.poton.sk

Zdroj: Zuzana Golianová