Tristotisíc tisíc divákov a štyristo inscenácií z tridsiatich krajín. Divadelná Nitra oslavuje 25 rokov.

Divadlo netradičné, provokatívne a inšpiratívne. Divadlo klasické, dokumentárne, politické, tanečné aj performatívne. Divadlo Západu aj Východu. A divadlo vychádzajúcich hviezd i etablovaných mien už štvrťstoročie prináša najväčší medzinárodný divadelný festival na Slovensku – Divadelná Nitra. Do jubilejného 25. ročníka vstúpi od 23. do 28. septembra 2016 s témou Óda na radosť? (minulosť – prítomnosť – budúcnosť).

Divadelná Nitra vznikla ako prvý „slobodný“ festival po Nežnej revolúcii a zároveň prvý medzinárodný činoherný festival. Je dieťaťom oslobodeného priestoru nabitého kreativitou a chuťou komunikovať bez hraníc. Zažila hrozbu zániku v čase mečiarizmu aj finančného boja o existenciu na sklonku nového milénia. Dnes má pevné postavenie v sieti európskych festivalov a zahraniční kritici ju prezývajú aj „malý Avignon“.

Počas uplynulých 24 rokov sa v hlavnom programe prezentovalo spolu 368 inscenácií, z toho 221 zahraničných a 147 slovenských. Svoje diela tu uviedlo 280 režisérskych osobností. Hlavný program doteraz navštívilo spolu 132 558 ľudí, sprievodný program, pozostávajúci so stoviek výstav výtvarného umenia, koncertov, filmových projekcií, odposluchov rozhlasových hier a poézie či prehliadok pouličného divadla, zasa 154 572 divákov.

Festival bol spočiatku prevažne domáci, slovenský, začínalo sa iba s malým počtom hosťujúcich súborov zo zahraničia. „Napokon orchester mohutnel o ďalšie a ďalšie nástroje, takže v Nitre to vyzeralo, ako keby išlo o rozširovanie EÚ, iba v malom. Každý nový štát prezentovaný na Divadelnej Nitre vítala riaditeľka v úvodníku bulletinu, ako by to bol prírastok do jej vlastnej rodiny. Spočiatku tradične prevažovali súbory z postsocialistických krajín, zo strednej a východnej Európy. Prirodzeným spôsobom tak vznikala os Východ – Západ ako profilujúci vektor, ktorý si organizátori vzali za svoju trvalú výrobnú značku,” hovorí Soňa Šimková, predsedníčka Asociácie Divadelná Nitra.

Festival doteraz prezentoval diela z 32 krajín. Na žiadnom ročníku nechýbala inscenácia z Českej republiky, Maďarsko a Poľsko sú tiež jednými z najpočetnejších hostí festivalu. Francúzsko, uvedené na Divadelnej Nitre po prvý raz v jeho druhom ročníku, sa na dlhší čas stalo prominentnou krajinou. História účasti Veľkej Británie je podobná – tiež sa odvíjala od potenciálu divadelnej tvorby, teda bohatej ponuky zaujímavých inscenácií. Na dobré nemecké divadlo čakali návštevníci Divadelnej Nitry a odborná verejnosť na Slovensku podstatne dlhšie. Avšak európsky festival, ktorý chce prezentovať moderné výrazové prostriedky, objavné riešenia a provokatívne témy, nemôže nemecké divadlo vynechať. Jubilejnú Divadelnú Nitru otvorí, ako niekoľkokrát predtým, prestížny nemecký súbor – tentoraz Münchner Kammerspiele, ktorý bude na Slovensku vystupovať po prvý raz v histórii. Na festivalové javisko prinesie inscenáciu PREČO PÁNA R. POSTIHOL AMOK? / WARUM LÄUFT HERR R. AMOK? z dielne mladej režisérky Susanne Kennedy, objavu na domácej, ale i zahraničnej divadelnej scéne.

Prezident SR Andrej Kiska a riaditelka DN Darina Karova_foto Collavino

Do najzastúpenejších krajín patrí aj veľká divadelná krajina Rusko. Na festivalových doskách však vystúpili aj súbory z Belgicka, Holandska, Izraela, Litvy, Lotyšska, Nórska, Rumunska, Španielska, Švajčiarska, Talianska a dokonca aj z USA. Počas jubilejného ročníka sa na štyroch festivalových javiskách v priebehu šesťdňového divadelného maratónu predstaví v hlavnom programe 11 inscenácií zo 7 krajín, tie zahraničné mená súborov a tvorcov sú na Divadelnej Nitre úplne nové.

Jedným z cieľov festivalu od jeho vzniku je v duchu otvorenosti oboznamovať s novými divadelnými tendenciami, prinášať tabuizované témy, rozvíjať myslenie o divadle a reflektovať aktuálne spoločenské či politické dianie. Každý ročník Divadelnej Nitry nesie podtitul, ktorý vyjadruje koncepčný dramaturgický zámer festivalu a programu dáva orientačnú niť.  „Keď si ich postavíme do časovej postupnosti, uvidíme v pomenovaniach aj akési logá nášho spoločenského vývoja,“ okomentovala Soňa Šimková.

Spočiatku to boli Inšpirácie (1992), Perspektívy/perspektívy? (1993), Pretrhnuté väzby (1995), Preskupovanie hodnôt (1996), Odkaz vo fľaši (1997), Ostrov slobodnej komunikácie (1998), Osobnosť na prelome tisícročí (1999). Od roku 2001 sa obracia pozornosť na súčasnú drámu a autorské divadlo, festival dostáva ráznejšie tematické akcenty a podtexty. V roku 2002 je už súčasná dráma postavená ako dominanta. Po vstupe do EÚ sa zasa stáva ústrednou otázka rozmanitosti ako protiváha globalizácie (2003), potom Hľadanie hodnôt (2004) a napokon do prvého plánu vystupujú spoločné silné témy Východu a Západu: Priblížiť sa k pravde (2005), Navždy mladý (2006), Middentity (identify. middle.eu) (2007). Do dvadsaťročnice vstúpila Divadelná Nitra s témou (ne)prezraď svoje tajomstvo (2011) v zmysle odkrývania pamäte. Posledné ročníky sa niesli v témach: Vina / Nevina (2012), Očistení (2013), Načo umenie? (2014) a v čase explózie imigračnej vlny do Európy, nárastu chudoby a bezdomovectva i ohrozenia životného prostredia téma Empatia – zdieľať a dávať (2015).

Sprvu bol festival otvorený všetkým druhom, žánrom, štýlom, rukopisom, veľkým aj malým súborom, štátnym aj nezávislým divadlám. Počas niekoľkých ročníkov sa však do popredia dostalo motto: Vychádzajúce hviezdy divadelnej réžie. Viaceré vtedy nové a neznáme mená zo zahraničia, ktoré mali v Nitre v niektorých prípadoch takmer premiéru, sú v súčasnosti už ovenčené európskymi cenami alebo figurujú v nomináciách na budúce ocenenia a sú v povedomí divadelnej Európy zapísané ako evidentné osobnosti. Napríklad, prestížne ocenenie Nové divadelné reality udeľované súbežne s Európskou cenou za divadlo získali Eimuntas Nekrošius (na DN v r. 1995), Oskaras Koršunovas (na DN v r. 2000 a 2012), Josef Nadj (na DN v r.1998), Alvis Hermanis (na DN v r. 2003 a 2006) a Krzysztof Warlikowski (na DN v r. 2000 a 2002).

Z nominovaných na ocenenie to boli Viktor Bodó (na DN v r. 2000 a 2012), Nigel Charnock (na DN v r. 1999 a 2003), Declan Donnellan (na DN v r. 1999), Rodrigo García (na DN v r. 2004), Grzegorz Jarzyna (na DN v r. 1997, 1998 a 2011), Andreas Kriegenburg (na DN v r. 1999),  Eric Lacascade (na DN v r. 2001), Petr Lébl in memoriam (na DN v r. 1993, 1994, 1997, 1999, 2000), Árpád Schilling (na DN v r. 2000, 2004 a 2005), Gintaras Varnas (na DN v r. 1999 a 2001), Andrej Mogučij (na DN v r. 1999) a ďalší.

Divadelná Nitra pravidelne prezentuje aj renomované osobnosti a vychádzajúce hviezdy slovenskej divadelnej réžie. Spočiatku suplovala chýbajúcu celoslovenskú prehliadku, po vzniku festivalov Dotyky a spojenia a Nová dráma sa väčšmi venuje prepojeniu kurátorského výberu inscenácií zo Slovenska na zahraničnú časť festivalu a jeho tému. Od svojich začiatkov však preukázala spontánnu orientáciu dramaturgie na alternatívnu slovenskú scénu. Tá bola pred Novembrom ´89 menšinová, trpená alebo dokonca potláčaná. V súčasnosti si festival z ponuky sezóny vyberá diela, ktoré hľadajú netradičné témy a výrazové prostriedky, reflektujú dynamiku doby a životný pocit súčasníka, skôr autorské a konceptuálne, ako klasicky činoherné. Tak sa napĺňa jeden zo zámerov Divadelnej Nitry – stať sa platformou pre rozvoj kritického myslenia o divadle i o dobe.

49.DN PLATFORMA Belgicko_foto Ctibor Bachraty

„Stačí spočítať na prstoch rad zmien, ktoré sa udiali na Slovensku od vzniku festivalu v roku 1992: rozdelenie Československa, vznik samostatného štátu, život v novom politicko-spoločenskom usporiadaní, nové vlastnícke vzťahy, nové právo, nové pravidlá ekonomiky a neskôr nové spojenectvá a podmienky v rámci Európskej únie. Vystriedalo sa deväť vlád a deväť ministrov kultúry,“ vyratúva zakladateľka a riaditeľka Divadelnej Nitry Darina Kárová a pokračuje: „Turbulentné deje v tejto krajine za uplynulých 25 rokov veľa zmenili aj v oblasti umenia a kultúry. Vznikli nové divadelné súbory, nové hracie priestory, nové festivaly, nadácie, fondy. Ale tiež zanikli mnohé umelecké časopisy, zrušili sa kultúrne domy v malých mestách a na dedinách, klasické kiná nahradili multiplexy v nákupných centrách, rozpadli sa mnohé historické pamiatky. A zmenila sa hierarchia hodnôt v spoločnosti. Kultúra sa prepadla na najnižšie priečky rebríčka záujmu politických reprezentácií aj občanov“.

Darina Kárová spomína, že keď začínali s Divadelnou Nitrou, neexistovali ani len mobilné telefóny a v Nitre boli iba dva hotely. Dnes je hotelov a penziónov vyše 20, bežne sa komunikuje mailom, cestuje sa bez víz a dokonca bez pasov. O to je ľahšia nielen organizácia podujatia, ale aj medzinárodná kultúrna výmena. „To, čo sa však nezmenilo, je, že stále chceme vidieť na vlastné oči, stále chceme poznať rozmanité ľudské osudy, prejavovať účasť s nepriazňou osudu a radovať sa z krásy. A to všetko prináša práve divadlo v najrôznejších formách,“ dodáva Darina Kárová.

„25 rokov existencie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra poskytuje jedinečnú možnosť rozhliadnuť sa po teréne európskeho divadelného umenia, pripomenúť si vynikajúce osobnosti, ktoré sú s festivalom spojené – režisérov, choreografov, dramatikov, teatrológov, potvrdiť postavenie festivalu ako medzinárodnej platformy pre kultúrnu výmenu, komunikáciu, šírenie ideí a inšpiráciu. Ale aj uvažovať nad povahou Európy, jej osobitým potenciálom a budúcnosťou, nad významom umenia a kultúry pre jej súčasnú aj budúcu podobu,“ uzatvára Darina Kárová a zdôrazňuje, že predsedníctvo Slovenskej republiky je dôvodom navyše zamyslieť sa nad položenými otázkami.

Pri príležitosti osláv 25. výročia budú v programe Divadelnej Nitry aj špeciálne podujatia, ako napríklad  „izba festivalových spomienok“ pod názvom Nostalgia DN 25, výstava plagátov z 25 ročníkov Divadelnej Nitry, výstava fotografií inscenácií z jednotlivých ročníkov a vrcholom bude vydanie dvojjazyčnej publikácie ... túžba živá po kráse / Medzinárodný festival Divadelná Nitra 1992 – 2016.

Presný program jubilejného ročníka festivalu zverejnenia organizátori už čoskoro. Online predaj vstupeniek sa začína 1. augusta 2016.

Záštitu nad festivalom prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, minister kultúry SR Marek Maďarič, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč.

Všetky aktuálne informácie nájdete na: www.nitrafest.skwww.facebook.com/divadelna.nitra

DN25vizualov

Zdroj: Divadelná Nitra