Transmission – Digital Madness: Travel offers!

Transmission není s žádným jiným DJem natolik spojena, jako s Markusem Schulzem. Ten sice v únoru již jednou Prahu navštívil, ale zájem o jeho hraní i jeho samého je natolik velký, že prostì nemùže na podzimní Transmission chybìt ani letos. Bìhem deseti minut, které nám jedné říjnové pùlnoci vìnoval, jsme probrali nejen jeho aktuální kompilaci, ale shrnuli jsme též jeho letošní DJská vystoupení a samozřejmì došlo i jeho novou hymnu, kterou i pro letošní Transmission složil…


Ahoj Markusi. Dovol, abych dnes rozhovor začal trošku v minulosti. Pamatuješ si, když jsi hrál na Transmission poprvé?
Tenhle okamžik si pamatuju velmi jasnì. Pamatuju si, jak strašnì jsem byl nervózní i moji cestu k pódiu. Moje vystoupení mìlo velmi monstrózní intro, díky kterému jsem byl ještì nervóznìjší. Pamatuji si též, jakou píseň jsem tehdy hrál jako první – byla to pecka od Cosmic Gate. Když ten track začal hrát, celým tìlem jsem vnímal tu energii, která šla z té hudby a toho dunivého beatu. Pak jsem se podíval na publikum, vidìl jsem, jak lidi reagují na to, co hraji a okamžitì ze mì spadla všechna nervozita. Od toho okamžiku jsem cítil jen velké štìstí a hroznì jsem si to hraní užíval. Bylo to jedno z nejkrásnìjších vystoupení v celé mojí kariéře.

Dá se tak trošku říct, že Transmission je vlastnì i tvoje dítì…
Tak to rozhodnì…


Na takovéto dítì mùžeš být jako otec rozhodnì velmi pyšný, nemám pravdu?
Určitì! Především je třeba říct, že hodnì dìlají i fanoušci, kteří jsou v České republice prostì úžasní. Celá organizace a celá tahle akce jsou naprosto fantastický, takže být zapojený do nìčeho takové, je pro mì velká čest. Úžasná organizace a neuvìřitelní fanoušci, to jsou ty dùvody, pro na Transmission jezdím a jsem na to velmi hrdý!


Markusi, tento rok je to potřetí, co jsi pro Transmission složil oficiální hymnu. Řekni mi, na co myslíš, když vytváříš hymnu pro takový event jako je Transmission a do jaké míry je to jiné, než když skládáš track například pro svoje autorské album?
Je to hodnì rozdílné. Pamatuju si, že když jsem pracoval na první hymnì “The New World“, rozložil jsem si po zdi ve studio mnoho fotek z dřívìjších ročníkù Transmission. Šlo především o zábìry na pařící lidi a z tìch fotek jsem nasával tu atmosféru, kterou jsem se snažil následnì přenést do té skladby. Myslím, že mi to hodnì pomohlo, a proto jsem stejný postup využil i minulý rok, když jsem pracoval taktéž na hymnì pro Transmission, a stejnì tak i letos, když jsem začal dìlat na té letošní s názvem “Digital Madness“.

Pokud se nepletu, tak poprvé jsi tu letošní hymnu zahrál na Ibize v klubu Space…
No úplnì poprvé jsem jí hrál bìhem mého setu v klubu Avalon v Los Angeles, ale tehdy nebyla skladba ještì úplnì hotová. Reakce publika byla naprosto neuvìřitelná. Hned když jsem se vrátil domu, zamířil jsem do studia, kde jsem track doplnil o ty maličkosti, které mi při prvním hraní ještì chybìli, a pár dní poté jsem už kompletní verzi zahrál na Ibize. I tam lidi reagovali naprosto perfektnì, tak jsem si řekl “ano, takhle tu píseň už nechám…“

Když si vzpomenu na minulou Transmission, asi nejsilnìjší okamžik byl ten, když jsi poprvé zvedl nad hlavu plakát ke kompilaci “PRAGUE’11“ a ukázal ho publiku. Dlouho jsem při DJském setu nemìl takovou husí kùži jako tehdy. Plánuješ pro nás opìt nìjaké překvapení?
Určitì. To s tou kompilací “PRAGUE’11“ bylo nìco, co jsem chtìl udìlat už dávno. Řekl jsem svému týmu, že další DJskou kompilaci prostì chci vìnovat Praze a všichni mi to odsouhlasili. V ten okamžik mì napadlo, že nebudeme rozesílat žádné tiskové zprávy, ale první informace o kompilaci se fanoušci z celého svìta dozvìdí přímo z místa, kterému je ta kompilace vìnována – z Prahy. I tento rok chystám pro Prahu nìco naprosto speciálního, mám v hlavì nìkolik myšlenek, ale bude velmi složité, abych překonal to, co jsem udìlal minulý rok. Ten celý večer byl pro mne osobnì naprosto výjimečný a ještì dnes na nìj pln emocí vzpomínám. Rozhodnì chci, aby i tentokrát fanoušci poznali, jako moc si jejich náklonnosti vážím a jak je mám za to rád…


Letošní rok je rozhodnì ve znamení Markuse Schulze – v únoru jsi vydal zmiňovanou kompilaci “PRAGUE’11“, pak na jaře přišlo druhé album tvé bokovky Dakota a koncem srpna jsi vydal další kompilaci s Fedde le Grandem “Be At Space“. Co mùžeme čekat ještì do konce roku zajímavého z tvé produkce?
Já jsem se již koncem léta vrátil do studia, abych začal pracovat na novém autorském albu Markuse Schulze. Ono se to nezdá, ale od okamžiku, kdy jsem dokončil poslední desku “Do You Dream?“ ubìhly už tři roky. Takže naprosto přirozenì jsem cítil, že nastal ten správný čas, abych začal s další deskou. Pokud všechno dobře dopadne, rád bych ještì do konce roku vydal nìjaký ten singl, který by moje nové album ohlašoval. “Digital Madness“, který brzy vyjde jako plnohodnotný singl, na nové desce rozhodnì chybìt taky nebude…


Léto je bohužel už za námi, ty sis bìhem nìj rozhodnì moc klidu neužil. Co bylo ale pro tebe tím nejzásadnìjším okamžikem? Na co moc rád vzpomínáš?
To ti řeknu naprosto přesnì a nemusím se ani dlouho rozmýšlet. Bylo to moje letošní vystoupení na nìmeckém festivalu Nature One, kde jsem hrál již minulý rok. Hlavním dùvodem je to, že šlo o jediné moje letošní vystoupení v Nìmecku. A v porovnání s minulým rokem bylo publikum ještì víc rozjeté a atmosféra ještì více euforická. Já v Nìmecku nehraju celkovì moc často, maximálnì tak jednou či dvakrát ročnì a díky tomu, že jsem se v Nìmecku narodil, je pro mne hraní doma velmi osobní záležitostí, kterou taky hodnì citovì prožívám…

Rodina v Nìmecku na Tebe musí být velmi pyšná…
To určitì ano. Tohle je na té mé práci krásné. I když jsem často sám na cestách a daleko od domova, vím, že mì moje rodina maximálnì podporuje. Když to jen jde, jezdím je do Nìmecka navštìvovat a jsem vždy velmi šťastný, když s nimi mohu strávit pár dní. Jejich podpora a hrdost, kterou cítí za práci, kterou odvádím, je jedna z tìch vìcí, která mì žene stále dál…

Mùj vyhrazený čas je bohužel pomalu u konce. Máš na srdci ještì nìco, co bys chtìl svým fanouškùm v Čechách vzkázat?
Určitì! Především chci, aby vìdìli, že Transmission v Praze je pro mì i letos tím nejdùležitìjším vystoupením celého podzimu. Již před týdny jsem se na tohle vystoupení začal připravovat. Dávám si dohromady tracky, které zahrnu do svého setu, rozhodnì představím i nìkolik svých nových skladeb a remixù. Rád bych, aby tohle moje vystoupení bylo naprosto výjimečné, dlužím to českým fanouškùm, se kterými mám již nìkolikaletý nádherný vztah a vìřím, že letošní Transmission bude další kapitolou v příbìhu, který jsme společnì začali psát…

Markusi, moc dìkuji za Tvùj čas, přeji hodnì úspìchù v následujících týdnech a taktéž při práci na nové desce.
Já dìkuju Tobì…

Více informací na www.transmission.cz

Transmission

Zdroj: United Music
Publikoval: Redakcia GREGI.NET