Transmission – Digital Madness: Posledné informácie!

Přípravy na nejvìtší taneční halovou akci podzimu jsou v plném proudu! Tradičnì vám přinášíme praktické informace k této velkolepé show, na které se představí svìtové DJské hvìzdy jako Above & Beyond, Ferry Corsten, Markus Schulz, Gareth Emery, John O´Callaghan a Michal Poliak. Mimo skvìlých hudebních zážitkù na vás čeká ohromující výprava a audovizální show, kterou v tématu Digital Madness připravili holandští Vision Impossible.


VSTUP DO O2 ARENY – O2 arena se pro návštìvníky otevře ve 20.00 hodin. Při vstupu do O2 areny použijte severní stranu (od metra Českomoravská). Pozornì si přečtìte další pokyny uvedené na vstupence. Hudební produkce odstartuje již bezprostřednì po otevření. Ujistìte se, že se do haly dostanete včas, a nepřijdete tak o spektakulární zahájení! Majitelé standardních vstupenek (Sektor plocha) se mohou volnì pohybovat v prvním patře, na tribunách a taneční ploše. Pro majitele Hot Peppers VIP vstupenek bude vyhrazen vstup č. 1 na severní stranì O2 areny. Přesnou polohu Hot Peppers VIP terasy najdete v plánku haly, který je součástí brožury s programem, kterou obdržíte u vstupu. S vaší identifikační Hot Peppers VIP páskou máte dále přístup na taneční plochu a přilehlé tribuny. S touto páskou není možný vstup do 2. (klubového patra). Pro majitele Golden (tzv. klubových) vstupenek je vyhrazen vstup č. 10 na severní stranì. Po bezpečnostní kontrole a odbavení použije pro vstup do klubového patra eskalátory v severním foyer. Pro opìtovný vstup či opuštìní klubového patra je třeba pokaždé použít turnikety u eskalátorù, proto mìjte vstupenku vždy při sobì. Vstupenka dále umožňuje vstup i na taneční plochu, nikoliv však na VIP terasy. Majitelé vstupenek do klubového patra, s výjimkou vstupenek Golden, nemají automaticky přístup na plochu. K tomu je potřeba druhá standardní vstupenka.


VSTUPENKY – Hot Peppers VIP vstupenky jsou kompletnì vyprodané. Poslední možností, jak si užít Transmission v exkluzivním stylu, je zakoupením Transmission Golden vstupenky za 4,600 Kč, která nabízí možnost využít maximálního pohodlí luxusního klubového patra O2 areny, jež kromì nìkolika barù či šatny zdarma, nabízí bohatý catering po celou dobu akce zdarma. Prodej probíhá na pokladnách O2 areny každý všední den od 13 do 18 hodin, nebo na emailu polanska@best.sazka.cz. V prodeji jsou také stále základní vstupenky za současnou cenu 1,390. V prùbìhu akce bude také možné zakoupit vstupenky přímo na pokladnách v O2 arenì za konečnou cenu 1,490 Kč. Vstupenky sítì SAZKA TICKET lze zakoupit u jakéhokoliv on-line terminálu ve sbìrnách společnosti SAZKA, tj. na více než 6 500 prodejních místech v ČR. Terminály jsou umístìny na pobočkách České pošty, prodejnách tabáku a tisku, čerpacích stanicích, hypermarketech, atd. Více informací a rezervace na www.sazkaticket.cz. Vstupenky lze také zakoupit v síti Ticketportal.

TIMETABLE
20:00 – 21.30 – Michal Poliak
21.30 – 23.00 – Gareth Emery
23.00 – 00.40 – Markus Schulz
00.40 – 02.20 – Above & Beyond
02.20 – 02.50 – Transmix
02.50 – 04.30 – Ferry Corsten
04.30 – 06.00 – John O’Callaghan

ŠATNA – Velkokapacitní šatna za 30 Kč bude vybudována ve 4. patře arény, kam se dostanete dvìma eskalátory vedoucími ze vstupního severního foyer. Po odložení vìcí v šatnì se zpìt do foyer dostanete po únikových schodištích. Sledujte pozornì navigační cedule a plánek v brožuře, kterou obdržíte u vstupu.

TOALETY – O2 arena nabízí dostatek toalet, které jsou k dispozici zdarma. Pro VIP hosty budou vyhrazeny toalety na hlavní chodbì na západní stranì.

PLATBY V O2ARENÌ – Platby za občerstvení budou přijímány v hotovosti. V severním foyer areny se nachází bankomat.

DOPRAVA DO O2 ARENY – O2 arena se nachází v Ocelářské ulici 460/2 na Praze 9. V bezprostřední blízkosti areálu se nachází stanice metra Českomoravská, tramvajová zastávka, autobusový terminál a nìkolik minut chùze vzdálená i od nádraží Českých drah Praha-Libeň, na které se dostanete kromì pravidelných vlakù ve smìru Kolín nebo Praha-Masarykovo nádraží také s využitím nové železniční linky Praha-Libeň – Praha-Holešovice – Praha-Bubeneč – Praha-Sedlec – Roztoky u Prahy. Na tomto odkazu naleznete podrobnìjší informace jak se do O2 areny dostat hromadnou dopravou či autem.

PARKOVÁNÍ – Pro parkování využijte parkovací dùm v bezprostřední blízkosti arény, a sledujte pokyny bezpečnostní služby. Veškeré informace ohlednì možnosti parkování v blízkosti O2 arény naleznete na tomto odkazu.

TAXI – Vozy taxislužby budou k dispozici bìhem celé noci v blízkosti hlavního severního vchodu v ulici Ocelářská.

FOTO & VIDEO
Abyste si mohli zvìčnit všechny speciální okamžiky na Transmission, je možné si s sebou vzít mobilní telefony / kompaktní digitální fotoaparáty. Profesionální fotoaparáty (s výmìnnými objektivy) a videokamery mohou používat pouze lidé, kteří obdrželi speciální akreditaci.

KOUŘENÍ – Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách. Sledujete pozornì navigační cedule v arenì, které vás nasmìrují do kuřáckých zón.

NENÍ POVOLENO – Do O2 areny je zakázáno vnášet: vlastní jídlo a pití, drogy (tvrdé ani mìkké), sklo, aerosolové rozprašovače, hole, plechovky, plastové / PET lahve a ostré předmìty, a jakýkoliv jiný předmìt, který by mohl ohrožovat návštìvníky akce. Oblečení anebo jiné viditelné fyzické znaky na vzhledu, které vyjadřují explicitní politické, sociální hnutí a skupiny, jsou zakázány.

TRAVEL PACKAGES – Pro ty, kteří hledají ubytování, aby si mohli užít Transmission v magickém mìstì Praha, nabízíme možnost rezervace hotelových pokojù za speciální cenu jak v luxusních hotelech v centru Prahy, tak v hotelech ekonomické třídy v blízkosti O2 areny. V nabídce jsou hotely jako 987 Prague a Wenceslas Design Residence, které se nacházejí přímo v centru v blízkosti Václavského námìstí. Z hotelù v blízkosti O2 areny jsou v nabídce Esprit Prague či Wellness Hotel Step. Poté co si vyberete hotelový pokoj a počet nocí, si mùžete zabookovat i vstupenku na Transmission (základní, VIP nebo Golden), která vám bude doručena na jméno na hotelovou recepci. Kromì jiného si mùžete také zarezervovat odvoz z letištì do hotelu a z hotelu do O2 areny a zpìt. Rezervace mùžete provádìt na této stránce.

PARTYBUS – V případì, že cestujete ze Slovenska, nabízíme vám možnost dopravit se pohodlnì, přímo a bez zbytečných starostí tzv. partybusem. Bližší informace a možnost zakoupení jízdenky naleznete na tomto odkazu.

AFTERPARTY – Oficiální afterparty v pražském Studiu 54 startuje již ve 4 hodiny 20.11 a za mixem se vystřídá pìtice rezidentù tohoto klubu – Enrico, Eagle, Faith, Slovak a Marty Fish. Tìšit se mùžete na fresh sound na pomezí housu, progressivu a tranceu, na který mùžete tančit až do pozdního odpoledne.

DOPRAVA + DÙLEŽITÉ INFO: Pro všechny, kteří se budou chtít po zavření bran bavit na oficiální Transmission afterparty ve Studiu 54, přinášíme dùležité info o dopravì. MHD: Nejjednodušší doprava je prostřednictvím pražského metra trasa B ze stanice Českomoravská do stanice Nám. Republiky, kde doporučujeme vystoupit východem na Masarykovo nádr., které leží jen nìkolik desítek metrù od klubu. TAXI: Pokud využijete taxi služeb, adresa klubu je Hybernská 38, Praha 1

INFORMACE NA MÍSTÌ: Kompletní informace o afterparty dostanete také prostřednictvím Studio hostesek, které se budou pohybovat přímo před 02 arénou a rádi vám zodpoví vaše dotazy.

Více informací naleznete na www.evropa2.cz a www.transmission.cz

Transmission

Zdroj: United Music
Publikoval: Redakcia GREGI.NET