Transmission – Digital Madness: Ferry is back!

Holandský král elektronické hudby, fenomenální DJ a producent, který vystoupil na první Transmission se vrací, aby vám předvedl své mistrné umìní, díky kterému patří mezi nejlepší producenty a remixéry planety. Ferry Corsten byl jmenován nejlepším producentem roku na Ericsson Music Awards a nejlepším trancovým DJem na Ibiza DJ Awards.

V současné dobì se drží na devátém místì žebříčku, časopisu DJ Mag. V roce 2010 Ferry představil nezapomenutelnou kompilaci „Once Upon A Night“, kde uplatnil své zkušenosti a poznání jiných hudebních stylù bìhem svého cestování po celém svìtì. Bylo to vùbec poprvé, kdy po nìkolika letech začal Ferry pracovat na kompilaci.

Ferry Corsten

Mezitím, co „Once Upon a Night“ vzala taneční svìt útokem, tak posloužila také jako podnìt k zahájení Premier Recordings. Premier Recordings je poslední projekt, jež se stal mezníkem mezi jeho vlastním labelem Flashover Recordings a Black Hole Recordings. „Pokaždé, když najdeme nìjakou skvìlou nahrávku, obì společnosti se spojí, abychom ji mohli vydat v co nejvìtší síle“, vysvìtluje Ferry.

Fanoušci se mohou také tìšit i na nadcházející album. V současnosti jsou informace příliš dùvìrné, ale Ferry nás mùže ujistit, že se bude opìt jednat o ty nejlepší melodie a linky a zároveň přinese nìkolik zajímavých spoluprací. Ferry říká: „Určitì se bude jednat o album, které je možné klasifikovat jako trance, ale bude v sobì mít mnohem více „groovy“ prvkù a bude mnohem více taneční“.

Díky masivní interakci s fanoušky na sociálních sítích jako Facebook a Twitter, a témìř 10 miliony shlédnutí se stal Ferry ambasadorem taneční hudby, jako zdroje sociálních médií. „Je to jediný zpùsob, jak se mùžete propojit se svými fanoušky, aniž by museli na nìco čekat“, tvrdí Ferry.

Jako DJ své fanoušky nikdy nezklame, a proto jich přibývá stále víc a víc. Na  www.ferycorsten.com si mùžete stáhnout například jeho oficiální Blackberry, Android, iPhone a iPad aplikace. Je také spolutvùrcem Pulse Game a Cue (iPhone / iPad DJ Mixer).

Ferry Corsten

Jeho pravidelnou interaktivní radiovou show Corsten´s Countdown si v České republice mùžete naladit každý čtvrtek od 19.00 na  www.fun1.cz nebo přímo na oficiálních youtube stránkách.

Transmission

Zdroj: Jaromír Koc / United Music
Publikoval: Redakcia GREGI.NET