Svetový deň divadla v Divadelnom ústave.

Divadelný ústav si pripomenie Svetový deň divadla slávnostnou prezentáciou publikácie teatrológa a divadelného historika Ladislava Lajchu o generácii osobností činohry SND.

Prezentácia knihy Silueta generácie (Osobnosti činohry SND) sa uskutoční v stredu 27. marca 2013 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave pri príležitosti Svetového dňa divadla. V programe vystúpia autor knihy, ako aj teatrológ a divadelný historik Vladimír Štefko a ďalší vzácni hostia. Večer moderuje Lucia Hurajová.

Pri príležitosti Svetového dňa divadla pripravilo kníhkupectvo Divadelného ústavu IC Prospero na Jakubovom námestí 12 v Bratislave pre návštevníkov špeciálnu ponuku. V stredu 27. marca bude možné vybrané knižné tituly zakúpiť s 27 % zľavou.

Ladislav Lajcha
Silueta generácie (Osobnosti činohry SND)

Profesionalizácia, europeizácia a estetizácia divadla spájajú druhú slovenskú činohernú generáciu SND so štyridsiatymi rokmi 20. storočia.

Jej najmladší príslušníci nastúpili do divadla na konci dekády – Karol Machata, Mária Kráľovičová, Eva Kristinová, Viera Strnisková. Najpodnetnejším inšpirátorom sa stal Ján Jamnický, popri ňom Ferdinand Hoffmann. Jej vzostup sa v povojnových desaťročiach spojil s menami režisérov, ako boli Jozef Budský, Ivan Lichard, Karol L. Zachar, Tibor Rakovský, Magda Lokvencová. Generačným scénografom bol Ladislav Vychodil. S plejádou výrazných osobností herečiek a hercov vytvorili pozoruhodné dielo presahujúce do ďalších dekád. Vďaka nim sa slovenské dramatické umenie stalo pojmom v európskom meradle. Boli s ňou späté umelecké osobnosti ako Martin Gregor, František Dibarbora, Beta Poničanová, Vilma Jamnická, Mária Bancíková, Mária Prechovská, Mikuláš Huba, Viliam Záborský, Gustáv Valach, Július Pántik, Ctibor Filčík, Jozef Kroner, Mária Kráľovičová, Eva Kristinová, Viera Strnisková, Karol Machata, Ladislav Chudík či Elo Romančík.

Ide o prvé dielo zachytávajúce druhú činohernú generáciu SND, ktorá sa kedysi nazývala strednou. Postupujúci čas spochybnil jej pomenovanie, no nie jej umenie. Autor, divadelný historik, predstavil celkový obraz generácie ako siluetu mnohých, pozoruhodných, osobnostne odlíšených zjavov, vďaka ktorým sa moderné slovenské dramatické umenie stalo súčasťou európskeho a svetového herectva. Ocenenia na medzinárodných filmových a televíznych festivaloch potvrdili kredit generácie, ktorú nie náhodne nazvali hviezdnou.

 Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute