Svetový deň divadla si pripomíname posolstvom, výzvou 2. ročníka Bienále divadelnej fotografie a novým DVD.

Divadelný ústav si pripomína Svetový deň divadla zverejnením Medzinárodného posolstva a súčasne vyhlasuje 2. ročník súťaže Bienále divadelnej fotografie. Zároveň srdečne pozýva na prezentáciu interaktívneho DVD Herodes a Herodias v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí v Bratislave.

Na podnet Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI) si Svetový deň divadla pripomíname od roku 1961. 27. marec sa stal sviatkom pre celý divadelný svet a pri tejto príležitosti je každoročne zverejnené Medzinárodné posolstvo, ktorého autorom je vždy známa divadelná osobnosť.

Autorom tohtoročného posolstva sa stal juhoafrický dramatik, režisér a výtvarník Brett Bailey, ktorého slová boli preložené aj do slovenčiny.

Vyhlasovateľom a hlavným usporiadateľom 2. ročníka Bienále divadelnej fotografie je Divadelný ústav v Bratislave. Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku. Rovnako aj divadlám, ktoré vytvárajú fotografické kolekcie svojich inscenácií. Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia. Spoluorganizátorom študentskej sekcie sú Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Partnermi súťaže sú Slovenské národné divadlo a Vysoká škola múzických umení v Bratislave.

Ceny sa udeľujú v troch kategóriách. Hlavnou cenou pre profesionálnych fotografov je Grand Prix Bienále divadelnej fotografie. Divadlá sa môžu uchádzať o Špeciálnu cenu pre divadlo za dôraz na fotografickú prezentáciu svojich inscenácií. Najlepšie fotografie študentov zabojujú o Študentskú cenu Bienále divadelnej fotografie.

Uzávierka prihlasovania fotografií je 31. júla 2014. Najlepšie z nich sa predstavia na výstave v Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 7. októbra 2014. Fotograf ocenený Grand Prix získa vecnú cenu, ako aj možnosť samostatnej výstavy na festivale Nová dráma / New Drama 2015.

Cieľom Bienále je predstaviť verejnosti divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký druh a zvýšiť o nej všeobecné povedomie. Zároveň vďaka prezentácii fotografických diel a ich autorov vytvoriť prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia Bienále vytvára predpoklad pre významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie do budúcnosti.

Štatút súťaže, podmienky pre účastníkov, registračný formulár vrátane archívu predošlých ročníkov nájdete na stránkach Divadelného ústavu Bratislava.

Divadelný ústav si Svetový deň divadla pripomína aj prezentáciou interaktívneho DVD Herodes a Herodias, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 27. marca 2014 o 16.00 hod. v Štúdiu 12 Divadelného ústavu za účasti vzácnych hostí a tvorcov inscenácií Herodes a Herodias. Pozvanie do Štúdia 12 prijal režisér Karol Polák, herečky Eva Kristínová, Soňa Valentová, Viera Richterová, herec Martin Huba a ďalší.

Programom sprevádza Lucia Hurajová, hudobným hosťom podujatia je dramaturg, textár a hudobník Martin Geišberg.

Nový projekt Divadelného ústavu Prítomnosť divadelnej minulosti prináša čo najširšiemu okruhu záujemcov interaktívny nosič (DVD-ROM), ktorý im pomocou archívneho materiálu atraktívnou formou sprostredkuje divadelnú minulosť. Na pozadí inscenácií, ktoré závažnou mierou zasiahli do divadelnej histórie, prezentujeme bohatstvo našich archívnych, múzejných a dokumentačných fondov a zbierok, ako i spôsoby uchovávania divadelnej minulosti.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute