sv. Cyril a Metod – patróni Európy. Najstaršie doklady počiatkov kresťanstva na Slovensku.

Výstava sv. Cyril a Metod – patróni Európy. Najstaršie doklady počiatkov kresťanstva na Slovensku bude verejnosti sprístupnená v predsálí Rytierskej siene Bratislavského hradu od 21. februára do 6. júla 2014.

V rámci minuloročných osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, pripravilo Slovenské národné múzeum a Archeologický ústav SAV v Nitre v spolupráci s Veľvyslanectvom SR pri Svätej stolici a Ministerstvom kultúry SR reprezentačnú výstavu na pôde Vatikánskych múzeí v Ríme (12. 11. 2013 – 26. 1.

obrazok2

2014).  Pre slovenské múzejníctvo predstavuje výstavný projekt významný úspech – Vatikánske múzeá patria k najnavštevovanejším a najprestížnejším svetovým múzeám. Bezprostredne po skončení výstavy vo Večnom meste ju organizátori predstavujú  aj na domácej pôde, na Bratislavskom hrade, takmer symbolicky v blízkosti odkrytých základov veľkomoravskej baziliky.

Na výstave budú prezentované archeologické nálezy zo slovenského územia a literárne pamiatky od doby rímskej po stredovek, súvisiace s kristianizáciou Slovenska. Niektoré z nich sú unikátne z celoeurópskeho historického i umelecko-remeselného hľadiska Zbierkové predmety na výstavu zapožičalo viacero slovenských múzejných inštitúcií.

vystavacm2

Okrem originálnych zbierkových predmetov budú na výstave predstavené aj makety – rekonštrukcie veľkomoravských kostolov objavených na Slovensku. Kostoly boli na základe archeologických poznatkov vymodelované do trojrozmernej podoby práve pre túto príležitosť. Panelová časť výstavy priblíži návštevníkom Slovensko ako štát Európskej únie aj ako historické teritórium.

Kurátormi výstavy sú Matej Ruttkay, Vladimír Turčan, Branislav Panis a Alena Piatrová

Výstavu je možné vidieť v predsálí Rytierskej siene Bratislavského hradu denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00, posledný vstup o 16.00 h.

T O P   E X P O N Á T Y
■ pozlátené plakety a zvon z Bojnej
■ Nitriansky evanjeliár – najstaršia kniha zachovaná na Slovensku
■ Slonovinová pyxida (Čierne Kľačany) vyrobená v Byzancii v 5. storočí, považovaná niektorými autormi za dar prinesený členmi byzantskej misie veľkomoravskému kniežaťu Rastislavovi.
■ Bronzová kaptorga v tvare kríža s vyobrazením Svätej Trojice z 9. – 11. storočia
(Veľká Mača).

Zdroj: SNM