Súťažná prehliadka Nové tváre slovenského jazzu prijíma prihlášky.

Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje 33.ročník súťažnej prehliadky Nové tváre slovenského jazzu 2019.

Prvé kolo

V prvom kole vyberie odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami finalistov.

Porota: Peter Lipa, Matúš Jakabčic, Martin Valihora, Juraj Griglák, Klaudius Kováč, Radovan Tariška, Marián Jaslovský

Nahrávky v celkovej dĺžke do 10 minút, na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, neposielajte e-mailom, ale uploadnite ich na cloud https://nullupload.com/, pričom nezabudnite nastaviť maximálnu expiráciu (90 dní) a skopírujte adresu na stiahnutie.

Prihláška zaslaná e-mailom prípadne poštou musí obsahovať:

  • adresu na stiahnutie nahrávok
  • názov kapely, mesto z ktorého kapela pochádza
  • zoznam skladieb – poradie, názov,  autori skladieb (pôvodná tvorba nie je podmienkou),
  • mená členov skupiny, nástroj na  ktorom hrajú a dátum narodenia.
  • kontakt na leadera. Ten musí mať trvalý pobyt na Slovensku, alebo musí byť na Slovensku narodený.

Finále

Finále sa uskutoční 1.12.2019 v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu, Mýtla ul. 1 v Bratislave.

Vybrané skupiny sa predstavia živým vystúpením pred odbornou porotou.  SJS preplatí vybraným skupinám cestovné náklady a poskytne základné nástrojové vybavenie. Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci, budú odmenení finančnými cenami a diplomom. Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia.

Uzávierka prihlášok je  8.11. 2018.

Ak skupina postúpi do finále, treba počítať s tým, že obsadenie skupiny musí byť identické na nahrávke a na živom vystúpení. Zmena obsadenia je možná  len vo výnimočných prípadoch, ktoré posúdi porota.

Prihlášky posielajte na: e-mail: sjs@gti.sk
Poštová adresa: na vyžiadanie mailom

Zdroj: TS