Súťaž Dráma 2014 je po uzávierke.

Do 15. ročníka súťaže Dráma o najlepší dramatický text v slovenskom alebo českom jazyku, vyhlásenej Divadelným ústavom v Bratislave prihlásili autori 41 textov. Z toho 29 v slovenskom a 12 v českom jazyku. Do súťaže bolo prijatých 38 textov, tri texty boli vyradené pre nesplnenie podmienok súťaže.

V priebehu mesiacov február – apríl bude o textoch rozhodovať päťčlenná porota v zložení:
Viliam Klimáček (dramatik a režisér)
Andrea Dömeová (dramaturgička Divadla Astorka Korzo´90)
Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu Bratislava, dramaturgička)
Miriam Kičiňová (dramaturgička Činohry Slovenského národného divadla)
Zuzana Palenčíková (dramaturgička Mestského divadla Žilina)

Autor víťazného textu získa finančnú prémiu 1 000 €.

Okrem hlavnej ceny bude udelená aj Cena Činohry Slovenského národného divadla ako spoluusporiadateľa súťaže, v podobe naštudovania vybranej hry formou inscenácie alebo scénického čítania v nasledujúcich divadelných sezónach.

Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu RTVS – rozhlasové naštudovanie textu v Rádiu Devín v roku 2015.

Texty finalistov súťaže budú publikované v zborníku Dráma.

Vyhlásenie výsledkov súťaže spolu s verejnou prezentáciou textov Trojboj sa uskutoční v máji v rámci 11. ročníka festivalu NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2015.

Organizátormi súťaže Dráma je Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla.
Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

Vyzva Drama 2014

Zdroj: Divadelný ústav