Súťaž DRÁMA 2011 je po uzávierke!

Do 12. ročníka súťaže Dráma o najlepší dramatický text v slovenskom alebo českom jazyku prihlásili autori tento rok 27 divadelných hier. Súťaž pravidelne vyhlasuje Divadelný ústav v Bratislave.

O víťazovi súťaže a autorovi najlepšieho dramatického textu bude v priebehu mesiacov február až apríl rozhodovať päťčlenná porota. Jej členmi sú dramatik a režisér Viliam Klimáček, riaditeľka Divadelného ústavu Bratislava a dramaturgička Vladislava Fekete, režisér Roman Polák, dramaturgička Národného divadla Praha Iva Klestilová a dramaturgička Andrea Dömeová.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Dráma 2011 spolu s verejnou prezentáciou textov Trojboj sa uskutoční 19. mája 2012 v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava v rámci 8. ročníka festivalu Nová Dráma / New Drama 2012.

Autor víťazného textu získa finančnú prémiu v hodnote 1 000 eur. Slovenský rozhlas udeľuje špeciálnu cenu. Je ňou rozhlasové naštudovanie textu v Rádiu Devín v roku 2012. Texty všetkých finalistov súťaže vydá Divadelný ústav v zborníku Dráma.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET