Súčasná slovenská dráma sa po druhýkrát predstaví pražským divákom.

V pražskom divadle Archa sa v utorok 10. decembra 2013 uskutoční druhý ročník prehliadky súčasnej slovenskej drámy Nová dráma/ SLOVENSKO. Program okrem výberu aktuálnej divadelnej tvorby na Slovensku dopĺňa aj nevšedná výtvarná performancia. Prehliadku pripravil Divadelný ústav spoločne s divadlom Archa a Slovenským inštitútom v Prahe.

Nová dráma zažíva na Slovensku obrovský boom, keďže hovorí o témach, ktoré boli doteraz zamlčované. Alebo sa o nich jednoducho nehovorilo. Myslím si, že sa oplatí pozrieť si slovenské nové divadlo. Je čerstvé a inšpirujúce.“, hovorí riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave Vladislava Fekete.

Pražskému publiku sa predstaví päť herečiek v inscenácii 5chalanov.sk v réžii Adriany Totikovej z produkcie Štúdia 12. Inscenácia zaoberajúca sa problematikou rodinných stereotypov v správaní rodičov ako aj otázkami xenofóbie a sexuálnej diskriminácie, získala na festivale Nová dráma / New Drama 2013 Cenu bratislavského diváka.

Rozšírením prezentácie aktuálnej slovenskej produkcie je aj špeciálny hosť podujatia, výtvarník, kurátor a hudobník Boris Ondreička, ktorý do Archy prináša svoj projekt Entoptický & Tacitný. Prostredníctvom intermediálnej performancie prezentuje vlastný dlhodobo budovaný obrazový archív, sústreďujúc sa na asociatívnu kvalitu obrazu, skúmajúc históriu produkcie obrazov. Tento vizuálny archív sprevádza živé čítanie jeho textov (je vždy obohacovaný o obrazové analógie k čítanému).

Večer zavŕši inscenácia autobiografického románu publicistu, prekladateľa, literárneho, divadelného a filmového kritika Jána Roznera Sedem dní do pohrebu martinského Slovenského komorného divadla. Autobiografický dramatický príbeh významnej slovenskej prekladateľky Zory Jesenskej a jej manžela Jána Roznera v réžii Ľubomíra Vajdičku získal na festivale Nová dráma / New Drama 2013 Grand Prix – hlavnú cenu festivalu.

Zámerom projektu Nová dráma / SLOVENSKO je vytvoriť priestor nielen pre prezentáciu toho, čo na Slovensku v divadle vzniká, ale aj pre medzinárodnú konfrontáciu a diskusiu. „Výberom inscenácií, ktoré budú v Prahe 10. decembra uvedené chceme poukázať na odlišnosť režijného a dramaturgického prístupu.“ , dodáva koordinátorka projektu Dáša Čiripová.

Nová dráma / SLOVENSKO
(10. december 2013)
18.00/ Simona Semenič – 5chalanov.sk (Štúdio 12, Bratislava a TUŠ, o.z.)
19.15/ Boris Ondreička – performancia Entoptický & Tacitný
20.00/ Ján Rozner, Peter Pavlac – Sedem dní do pohrebu (Slovenské komorné divadlo Martin)

Prehliadku Nová dráma/ SLOVENSKO pripravil Divadelný ústav spoločne s divadlom Archa a Slovenským inštitútom v Prahe.

www.archatheatre.cz
www.theatre.sk

email_Slovensko v Arse-Dar13

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute