Súbor Ensemble Ricercata prichádza s profilovým dvojCD.

Profilové CD rezidenčného súboru Rádia Devín. Novinka Ensemble Ricercata vydavateľstva Hudobný fond poteší všetkých obdivovateľov domácej vážnej hudby, ale aj poslucháčov s túžbou spoznávať výrazné skladateľské osobnosti nášho regiónu.

Na dvoch CD s interpretačnou pečiatkou súboru Ensemble Ricercata nájdu poslucháči skladby Ilju Zeljenku, Juraja Beneša, Ivana Paríka, Tadeáša Salvu a Juraja Pospíšila. „Bola to predovšetkým snaha zachytiť dvojročné obdobie ansámblu, v ktorom sme boli rezidenčným súborom Rádia Devín. Je to veľmi dobrý a prospešný projekt. V rozhlase sme mali dve koncertne sezóny. Pri príležitosti roku slovenskej hudby sme si povedali, že by bolo výborné nahrať čisto slovenskú hudbu, ktorú sme v rozhlase odohrali,“ opisuje koncept novinky vydavateľstva Hudobný fond Ivan Šiller, umelecký vedúci súboru Ensemble Ricercata. Slovenský klavirista, dirigent a organizátor hudobného života dokázal okolo seba zhromaždiť viaceré významné osobnosti domácej vážnej scény.

„Vybral som si ich preto, lebo ich považujem za asi najlepších hráčov v obore a výborných komorných hudobníkov. Sú to zanietení ľudia pre interpretáciu súčasnej hudby,“ dodáva Šiller k výberu jednotlivých hostí. Okrem členov Ensemble Ricercata sa na nahrávke predstavili huslista Milan Paľa, klarinetista Ronald Šebesta, sopranistka Helga Varga Bach a cimbalistka Enikő Ginzery. „Chceli sme nahrať predovšetkým hudbu, ktorá nebola zaznamenaná na CD nosičoch. To bol kľuč, ktorý sme si zvolili. Sústredili sme sa na troch autorov. Ilju Zeljenku, Ivana Paríka a Juraja Beneša. Každý je predstaviteľom jednej generácie a úplne iného hudobného jazyka. Nedalo nám nevsunúť aj skladbu Juraj Pospíšila. Tá mňa osobne veľmi zaujala interpretáciou mojich spoluhráčov, ktorá je fantastická. Skladba Slovenské concerto grosso č. 4 od Tadeáša Salvu je zase zaujímavá svojou živelnosťou a nespútanosťou. Poslucháč v nej nájde aj veľmi originálne spracované citáty zo slovenskej hudby. Salva vytvoril koláž rôznych rytmických motívov a piesní. Nahrávka je v podstate veľmi kontrastná,“  dodáva Ivan Šiller k sofistikovanej dramaturgii profilového CD súboru Ensemble Ricercata.

Profilová nahrávka, ktorá si vyžiadala dva CD nosiče. Bývalý rezidenčný súbor Rádia Devín prežil v Slovenskom rozhlase dve intenzívne sezóny. Úspešné koncerty, ktoré prezentovali tvorbu domácich skladateľov, dostali vďaka vydavateľstvu Hudobný fond aj albumovú podobu. „Medzi jednotlivými skladbami je obrovský kontrast. Myslím si, že pre poslucháčov bude najzaujímavejšia možnosť porovnať tvorbu týchto klasikov slovenskej hudby. Sú tam relevantné hudobné diela. Toto je podľa mňa prínos. Pri každom z dvoch CD sme samozrejme vystavali istú líniu. Verím, že bude zaujímavé vypočuť si to aj ako celok, jeden príbeh,“ uzatvára rozhovor o novinke vydavateľstva Hudobný fond Ivan Šiller.  

Ensemble Ricercata (Hudobný fond, 2016):

CD 1

  1. Juraj Pospíšil – Concertino pre čembalo a dychové kvinteto, op. 42
  2. Ivan Parík – Dve árie na fragmenty textu Stabat mater pre soprán a klavír
  3. Ilja Zeljenka – Trio pre husle, violončelo a klavír
  4.  Juraj Beneš – For Instance Black Pony  
  5. Tadeáš Salva – Prelúdium a fúga pre klarinet, violončelo a klavír

CD 2

  1. Ilja Zeljenka – Sonáta č. 4 pre klavír venovaná 17. novembru 1989   
  2. Ivan Parík  – Čas odchodov, diptych pre vyšší hlas a klavír na básne Milana Rúfusa
  3. Juraj Beneš – Musique pour Grock No. 3 per violino, viola e violoncello
  4. Ivan Parík – Listy, päť drobných skladieb pre klavír
  5. Tadeáš Salva – Slovenské concerto grosso č. 4

Ďalšie informácie o CD Ensemble Ricercata: nhttps://www.musicaslovaca.sk/index.php?route=product/product&product_id=2763
FB profil Hudobného fondu: https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk?fref=ts

Zdroj: Hudobný fond