Štúdio 12 našlo štyri Mliečne zuby!

MLIEČNE ZUBY sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12. Ich cieľom je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov mladých divadelných tvorcov.

Štúdio 12, priestor pre novú drámu, pozná výsledky 5. ročníka výzvy Mliečne zuby. Do konca januára prišlo na adresu priestoru pre novú drámu 11 projektov. Dramaturgická rada ocenila ambície štyroch začínajúcich realizačných tímov. Premiéry štyroch nových Mliečnych zubov sa uskutočnia v Štúdiu 12 od mája do decembra 2012.

Víťazné Mliečne zuby
Ján Husár: Hmatové divadlo
Martina Mašlárová: Mr. Iones & co.
Matej Moško: Opičí štát
Veronika Pavelková: SAMSON

Štúdio 12 už piatu sezónu vyhľadalo mladé divadelné talenty. Aj v tomto roku podporí tvorcov, ktorí nemajú možnosť inscenovať v profesionálnych podmienkach. Ocenení tvorcovia získajú zázemie na skúšanie a realizáciu v priestore Štúdia 12, konzultácie s dramaturgom a nové skúsenosti. Víťazi sa môžu tešiť aj na jednorazový finančný príspevok na výrobu scény a kostýmov, technické zabezpečenie inscenácie, ako aj propagáciu. Projekt sa zavàši premiérou a minimálne piatimi reprízami v rámci pravidelného mesačného programu Štúdia 12.

Mliečne zuby sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12 a nemajú žánrové obmedzenia. Ich ambíciou je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov mladých divadelných tvorcov. Vytvárajú priestor a primerané podmienky pre prvé inscenačné pokusy mladých tvorcov, ktorí ešte nerealizovali inscenáciu v podmienkach profesionálneho divadla. Platforma Mliečne zuby vznikla na jar 2007, ako spoločná aktivita Divadelného ústavu a Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Mliečne zuby majú za sebou štyri série a 15 zrealizovaných inscenácií. Projekt podporil profesionálny štart tvorcov ako Vojtech Koleják, Martin Bošanský, Boris Kováč, Zora Durinová, Ria Kotibal, Andrej Kuruc, Andrej Kolenčík, Júlia Rázusová či Lukáš Brutovský. Najúspešnejším bol debut režisérky Adriany Totikovej Žena cez palubu. V roku 2009 bola táto inscenáciu v ankete DOSKY nominovaná v kategórii Objav sezóny.

Štúdio 12 vzniklo v decembri 2001 ako jedinečný divadelný priestor na prezentáciu novej slovenskej a svetovej drámy a súčasného umenia z iniciatívy Divadelného ústavu. Štúdio 12 má charakter multimediálneho priestoru. Pre dramaturgiu divadla platí jeden spoločný prvok – zaujíma sa o inscenácie nových textov, ktoré chcú prinášať do slovenského divadelného prostredia nové podnety.

Mliecne zuby

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET