Študenti o Veľkomoravskej ríši v slovenskom divadle.

Divadelný ústav v Bratislave vyhlasuje pri príležitosti 1 150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy výskumný projekt Reflexia témy Veľkomoravskej ríše v slovenskom divadle.

Projekt je určený študentom vysokých škôl humanitného zamerania. Hlavným zadaním projektu je vypracovanie eseje na tému reflexie obdobia Veľkej Moravy v slovenskom divadle (jej frekvencie, šírky, historickej vernosti a spoločenského dosahu). Odborná komisia vyberie najlepšiu prácu, ktorú finančne ohodnotí sumou 1 000 €. Najlepšie štúdie budú publikované.

Súčasťou projektu bude séria verejných prednášok s poprednými historikmi, antropológmi, religionistami a teatrológmi, ktoré sa uskutočnia v priestoroch Štúdia 12 v Bratislave v dňoch  26. a 27. 10. 2013. Mimobratislavským účastníkom projektu Divadelný ústav poskytne cestovné náhrady.

Do prihlášky uveďte meno, priezvisko, rok narodenia, názov vysokej školy a kontakt.
Prihlášky posielajte na daria.feherova@theatre.sk
Uzávierka prihlášok je 23. 9. 2013.
Posledný termín na vypracovanie eseje je 2. 12. 2013.

 Vyzva_Velka Morava

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute