Štruktúra architektúry – post industriálne dedičstvo Horného Sliezka.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok (18. apríl) pripravuje design factory opäť výstavu predstavujúcu európske industriálne dedičstvo, ktoré často nepremyslene zaniká.

Môže niekto poňať staré priemyselné objekty ako umenie? Mladému nemeckému fotografovi Thomas Voßbeckovi sa to podarilo a veľmi úspešne. Thomas zmapoval architektúru nemecko-poľského priemyselného dedičstva a umeleckou formou nafotil priemyselné objekty Horného Sliezska, ktoré sú porovnateľné svojou štruktúrou či funkčnosťou a ich architektúra a priemyselný dizajn v nich odráža ducha doby, v ktorej boli postavené. Vznikla tak putovná výstava s názvom Štruktúra a architektúra, ktorá sa predstaví v apríli v bratislavskej design factory.

Úryvky priemyselnej krajiny, impozantné priemyselné stavby či strojové zariadenia sa vďaka premyslenej kompozícii fotografa a dopadu svetla stávajú pôsobivými obrazmi. Na výstave uvidíte veľkoformátové plnofarebné fotografie prezentujúce predovšetkým objekty ťažobného priemyslu – bane, koksovne, hutnícke a energetické elektrárne. Hlbšie do výstavy nás vnáša sprievodná zvuková kompozícia

Richarda Ortmannsa, ktorý vykreslil industriálny zvuk tejto oblasti ešte pred tým, než vymizol z jej života. Návštevníci vernisáže sa budú môcť zúčastniť autorovej komentovanej prehliadky výstavou, multimediálnej prezentácie spoluautorky projektu Anke Illing či zvukovej „performance“ využívajúcej nahrávky z industriálnych priestorov.

Výstavu sprevádza aj rovnomenná knižná publikácia, ktorá bude počas výstavy dostupná aj k zakúpeniu. Expozícia bude zároveň vďaka spolupráci s odborným kníhkupectvom Artbooks obohatená už tradične o tematickú čitáreň / kníhkupectvo.

V poslednom týždni výstavy plánujeme zorganizovať v design factory aj podujatie pod názvom Industrial Day III, ktoré nadväzuje na predchádzajúce úspešné série z rokov 2011 a 2009. Táto iniciatíva vznikla z myšlienky prezentácie vzácnej a nezaniknutej priemyselnej architektúry na Slovensku a opäť prinesie zaujímavé aktivity zaoberajúce sa témou industriálu: prednášku, prezentácie rozpracovaných projektov, premietania, čitáreň či exkurziu po priemyselných pamiatkach.

Výstava ŠTRUKTÚRA A ARCHITEKTÚRA sa koná v design factory do polovice mája, neskôr sa presunie do Východoslovenskej galérie v Košiciach.

Výstava # 18. 4. – 12. 5. 2013
pondelok – piatok 10.00-18.00 sobota – nedeľa 13.00-18.00
design factory, Bottova 2, Bratislava, www.designfactory.sk

Vernisáž  # 17. 11. 2012
17.00 – komentovaná prehliadka Thomas Voβbeck / autor fotografií / Europareportage
18.00 – prednáška / Anke Illing / kurátorka / Europareportage
19.00 – otvorenie výstavy

Zdroj: design factory
Foto: Thomas Voβbeck