Štěrkovna Open Music nabídne společně s VŠB-TUO trvale udržitelnou zábavu

Hudební festival Štěrkovna Open Music, největší mimoostravská hudební přehlídka v Moravskoslezském kraji, se letos ještě intenzivněji zaměří na ekologii a dopad hromadných kulturních akcí na životní prostředí. Pod heslem: Trvale udržitelná zábava se pořadatelé spojili s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Společně připravují projekt, jehož hlavním cílem bude zmapovat tok festivalového odpadu, navrhnout, jak s ním nakládat a pak co nejlépe využít k dalšímu zpracování. Festival se uskuteční 27. až 29. července v areálu Hlučínského jezera. Vystoupí na něm Lucie, Mirai, Chinaski a řada dalších hvězd české a slovenské scény.

„Při přípravě festivalu jsme vždy brali ohled na ekologii a dopad na životní prostředí. I proto jsme jako jedni z prvních v regionu zaváděli vratné kelímky na nápoje. Zabývali jsme se tříděním odpadu. Nyní chceme posunout tuto myšlenku ještě dál. A to právě pod heslem Trvale udržitelná zábava,“ řekl jeden z pořadatelů David Moravec.

Jeho kolega Matěj Ostárek dodal, že řadu s tím souvisejících věcí, si jejich tým vyzkoušel loni při pořádání festivalu reBarbora Open Music v Karviné. Ten se stal prototypem trvale udržitelné akce. „Tam jsme si vyzkoušeli řadu věcí. Zkoušeli jsme vratné panáky na tvrdý alkohol, vodíkový agregát na výrobu elektřiny či vratné obaly na jídlo. Zjistili jsme, že něco funguje. Něco ne. Řadu věcí jsme se pak rozhodli aplikovat i v rámci našeho hlavního projektu – festivalu Štěrkovna Open Music,“ uvedl Ostárek.

Z pohledu ekologie se budou v areálu festivalu také řešit rozvody pitné vody. Ty nabídnou návštěvníkům mnohem větší komfort. Především v podobě několika míst, kde bude pitná voda k dispozici. A také v podobě keramických splachovacích toalet. Ty nahradí většinu chemikáliemi plněných mobilních WC. Společně se společností LAMA Energy, která je hlavním partnerem akce, pořadatelé připravují i projekt napájení jedné scény ze solárních panelů a baterií.

Agenda festivalu se tak rozrostla o další blok, což vyžadovalo i personální posílení organizačního týmu. Vznikla tak pozice pro hlavního ekologa festivalu. Tím se stal pravidelný návštěvník Štěrkovny Open Music a doktorand zabývající se znečištěním vod a mikroplasty v životním prostředí, Jan Halfar. Právě jeho prostřednictvím pořadatelé navázali intenzivní spolupráci s akademickou půdou. Konkrétně s Katedrou environmentálního inženýrství.

„Naše spolupráce je zaměřena na environmentální stránku festivalu. Pracujeme na snížení dopadu velkých kulturních akcí na životní prostředí. Na letošním ročníku budeme zpracovávat odpadovou studii, která přispěje k hlubšímu pochopení toku odpadu, úspěšnosti separace a následného zpětného využití získaných surovin,“ uvedl Halfar.

Data pro odpadovou studii budou přímo na místě během celého festivalu sbírat studenti katedry. Následně je také zpracují. „Také jsme se podíleli na výběru vhodného typu obalů pro potraviny ze stánkového prodeje a celkovou ekologizaci tohoto segmentu. Díky tomu tak bude možné veškerý odpad z gastronomie zpracovávat najednou,“ uvedla zástupkyně vedoucí katedry Iva Janáková.

Dodala, že spolupráce mezi univerzitou a festivalem také přináší příležitost pro vypracování závěrečné práce studentovi oboru Odpadové hospodářství a úprava surovin. „Budeme rádi, když se tato spolupráce bude dále rozvíjet a společnou silou tak přispějeme k udržitelné zábavě s minimálním vlivem na životní prostředí,“ řekla Janáková.

Zdroj: TS