Staňte sa účastníkmi Seminára mladej kritiky a zároveň členmi študentskej poroty festivalu Nová dráma / New Drama 2012!

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých a filozofických fakúlt. Študenti sa budú pod odborným vedením divadelnej kritičky Jany Machalickej z Prahy (Lidové noviny, Svìt a divadlo) venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu.

Popri analýzach sa bude diskutovať na tematické bloky. Účastníci seminára sú zároveň členmi Študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia. Mimobratislavským účastníkom festival uhradí ubytovanie a cestovné náklady do a z Bratislavy.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese dominika.zatkova@theatre.sk. Súčasťou prihlášky musí byť akákoľvek recenzia alebo kritika z oblasti divadla a krátky životopis.

Uzávierka prihlášok: 1. máj 2012
Počet účastníkov je obmedzený.

PhDr. Jana Machalická – Niekoľko rokov pracovala ako odborná pracovníčka, neskôr ako vedúca divadelného oddelenia a šéfredaktorka Správ Divadelného ústavu v Prahe. Spolupracovala a spolupracuje s mnohými odbornými časopismi (Svìt a divadlo, Czech Theatre, Scéna, Divadelní noviny, Divadelní revue) a denníkmi (Český deník, Prostor, Lidová demokracie, Literární noviny, Respekt a ďalšie). Pôsobila aj ako redaktorka kultúrnej rubriky denníka Lidové noviny, kde sa neskôr stala vedúcou. V rokoch 1997 – 98 bola aj lektorkou dramaturgie a tlačovou hovorkyňou Divadla Labyrint. Ako predsedníčka viedla Zväz českých divadelných kritikov ITI AICT, bola členkou dramaturgickej rady festivalu Plzeň, porotkyňou Ceny Josefa Balvína, činohernej komisie Thálie a iné. Vydala niekoľko publikácií o divadle.

Tematické bloky:
1. Úvod do problematiky – čo je to divadelná veda, rozdiel medzi kritikou a publicistikou, problémy súčasnej kritiky – v špecializovaných časopisoch a denníkoch, televízii a rozhlase. Môže písať každý, kto má rád divadlo a uvažuje o ňom?
2. Letmý pohľad na históriu – prvá republika, päťdesiate a šesťdesiate roky, normalizácia a divadelná kritika po roku 1990. Osobnosti. Dnešná odborná tlač.
3. Ako písať a nepísať kritiku – základné pravidlá, hodnotenie inscenácie, argumentácia, téma. Vzťah tvorcov ku kritike, ako uniesť zodpovednosť za písanie. PR alebo kritika?
4. Kritika na internete, blogy a diskusie.
5. Súčasný stav českého divadla. Praha a regióny – umelecká situácia a systém financovania, styčné body so slovenským prostredím.
6. Prežije divadlo a divadelná kritika rok 3000? Budúcnosť a vízie.


Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma / New Drama 2012: 14. – 19. máj 2012

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET