Spustili web výzvy Želáme Slovensku na zdravie.

S nádejou, radosťou a obdivom voči vedeckej komunite vítame začiatok procesu očkovania na Slovensku. Uvedomujeme si, že okrem nesporných zdravotných aspektov tohto dôležitého preventívneho nástroja, je očkovanie zároveň nevyh- nutným krokom k plnohodnotnému fungovaniu spoločnosti. Od marca 2020 sme viackrát vyzvali vládu na pomoc, teraz pomoc ponúkame. Chceme vyjadriť pod- poru plánu očkovania na Slovensku a zároveň chceme ponúknuť naše skúsenosti azručnosti k tomu, aby očkovanie prebehlo čo najrýchlejšie a najplynulejšie.

Sme si vedomí, že niektoré činnosti musia realizovať odborníci spomedzi zdravotníkov a epidemiológov. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s logis- ticky často náročnými podujatiami však dokážeme pomôcť s prípravou a real- izáciouprocesov, ktoré očkovanie vyžaduje, ako je pomoc s logistikou, s ľudským aprodukčným zabezpečením, s komunikáciou a propagáciou očkovania.

Veríme, že existuje dostatok priestoru na zapojenie ľudí zo živej kultúry a ďalších oblastí do procesu očkovania. Aj v prípade, že našu ponuku nevyužijete, prajeme celému procesu čo najúspešnejší priebeh, aby sme si mohli už na jar symbolicky

  • Združenie promotérov a festivalov na Slovensku Asociácia Hudobných Klubov Slovenska AHKS Hudobná Únia Slovenska.
  • Anténa – sieť pre nezávislú kultúru Slovenský ochranný zväz autorský Slovenská jazzová spoločnosť
  • Zástupcovia ticketingových spoločností v SR BTL Komunikačná asociácia
  • Asociácia nezávislých producentov Únia filmových distributérov Združenie prevádzkovateľov kín

PS: Táto výzva je otvorená aj pre ďalšie subjekty, nielen z kultúrnej sféry.
V prípade záujmu nás kontaktujte na info@zelameslovenskunazdravie.sk

Viac info nájdete na www.zelameslovenskunazdravie.sk.

Zdroj: Pohoda