SOZA pomohla umelcom v náhlej núdzi.

Umelecká obec bola prvou skupinou ľudí, ktorej sa dotkli opatrenia vlády v súvislosti s pandémiou COVID-19. V úsilí čo najviac zmierniť tieto dopady umožnila SOZA svojim autorom, aby požiadali v rámci Sociálneho a kultúrneho fondu o príspevok v prípade náhlej finančnej núdze.

Zrušenie CIEN SOZA

Na pomoc zastupovaným autorom vyčlenila SOZA pôvodne rozpočet vo výške 40.000 €. No kvôli pretrvávajúcej mimoriadnej situácii zrušila galavečer udeľovania CIEN SOZA za rok 2019 a finančné prostriedky určené na krytie nákladov tohto podujatia presunula na pomoc umelcom v náhlej núdzi. Na tento účel tak bola napokon rozdelená suma vo výške 50 000€.  Podpora od SOZA ma prekvapila a pomohla mi. Som rada, že sa o nás viaceré umelecké inštitúcie postarali a nezabudli. Beriem to ako veľké gesto.“ vyjadrila sa na margo získanej podpory skladateľka, speváčka a hudobníčka Katarína Máliková.

CENY SOZA sa napriek zrušenému galavečeru budú napokon odovzdávať aj tento rok. Konkrétne bude to šesť tzv. štatistických cien, ktorých výsledky sú dané matematicky z hlásení používateľov hudobných diel, ktoré SOZA spracováva v rámci svojej činnosti. Konkrétne ide o kategórie skladateľ, textár, skladba, mladý autor, zvukový album, rozhlasová stanica s najvyšším podielom domáceho repertoáru. Ich laureátom budú odovzdané či už na pripravovaných koncertoch alebo iným mediálne zaujímavým spôsobom.

Pomoc v čase núdze

V rámci podpory v náhlej núdzi mali umelci možnosť získať po schválení žiadosti jednorazovú paušálnu podporu vo výške 290 €. Celkovo bolo podporených 181 členov. „Finančná čiastka SOZA mi pomohla v období, kedy boli moje príjmy v súvislosti s COVID-19 nulové.“ uviedla speváčka Katarzia.

SOZA príspevok v náhlej núdzi bol pre mnohých umelcov dokonca jedinou pomocou v čase pandémie, ako napríklad v prípade speváka Roba Pappa: “Pomoc SOZA vo finančnej núdzi bola jediná finančná pomoc, ktorú moja rodina v čase korony dostala,“ povedal spevák.

Bez zbytočnej byrokracie

Vzhľadom na akútnosť situácie sa vedenie SOZA rozhodlo reagovať promptne na potreby umelcov, a preto ich nezaťažovala komplikovaným procesom žiadania. Na získanie príspevku bolo potrebné zaslať iba vyplnenú žiadosť spolu s čestným prehlásením.

„Príjemne ma prekvapila promptnosť vyplácania podpory a jednoduchosť žiadania. Mám dlhodobo pocit, že SOZA sa zaujíma a stará o svojich členov najlepšie ako vie. Potešilo ma, že existuje organizácia, ktorá má vie lepšie podržať ako samotný štát,“ uviedla speváčka kapely The Youniverse Tamara Nižňanská. „Pandémia odkryla mnohé miesta v našej branži, v ktorých sa nachádzajú nedostatky a rovnako odkryla správne fungujúce organizačné zložky,“ dodala. Program vyplácania podpory bol ukončený 30. júna 2020.

Príspevok na pomoc v náhlej núdzi bol vyplatený v rámci Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA (SKF). Fond bol vytvorený v roku 2009 a od svojho vzniku boli každoročne cez neho podporené stovky projektov a umelcov v rôznych hudobných oblastiach. Viac informácií o SKF je možné nájsť TU.

Zdroj: SOZA