Soundfactory: Bio, sety a vyhlásenie súťaže!

Přátelé start akce je blíž a blíž a my jsme si pro Vás přichystaly aktuální sety a nìjaké malé povídání o našich dvou tahounech,ale nejprve chceme oznámit,že klub Trix prošel rekonstrukcí a musíme uznat,že zmìna to je opravdu pozitivní.Tìšit se tak mùžete na zvìtšený a zároveň vybavenìjší bar!Pro slečny nové záchody a pro Dj´s zcela nový VIP koutek s příjemným posezením.

Z osobních dùvodù nemùže vystoupit Dj To-Su-Ya.Jelikož místo je volné rozhodli jsme se vyhlásit soutìž o možnost si odehrát setík v hlavním čase a předvést tak co ve vás je!Minimální délka setu 30 minut, styl: tech-house, techno, funky, groovy.Své PŘÍMÉ (soundcloud, mixcloud atd..) odkazy na sety vkládejte do diskuse na www.idj.cz/sound  výherce soutìže budeme informovat vnitřní poštou na idj!Uzávìrka bude dne 14.3.

DJ TOSHA je součástí nové generace elektronických hudebníkù. Jeho hudební vzdìlání a zkušenosti sahají až do jeho dìtství v pohoří Uralu v Rusku, kde nejprve začal míchat hudbu s přáteli prostřednictvím kazet. Nejdùležitìjším období v jeho kariéře bylo, když se přestìhoval do střední Evropy.

DJ TOSHA je zvuk, který zahrnuje prvky z rùzných kultur a hudebních stylù, vždy Vás vytáhne na klubový parket. Jak sám říká: „Nejsou žádné zvuky nebo tóny, které nelze použít do hudby.“ Jeho hudba zahrnuje vzuky, jaké jsou například bouchání kladivem do kovadliny v pekle, nebo vysoké tempo Afro-brazilského rytmu, s masivní basovou línií a nečekanými přestávkami. Neexistuje žádný druh hudby a zvuku, který by nemohl svým tvùrčím zpùsobem začlenit do svého setu.

Vystupoval v klubech a na festivalech po celé Česká republice, Nìmecka, Rakouska a Slovenska. Je připraven přinést svou vysokou energetickou rychlost a dynamiku a osobní nasazení do akce.

David Vlach aka CZScream se narodil v kvìtnu roku 1984 v Praze. klubovou muziku vnímá od roku 2001. O rok pozdìji začínají první pokusy hudbu mixovat. A to pomocí PC. O další rok pozdìji přichází pořízení mixpultu s gramofony.

Na jaře roku 2005 přichází první veřejné vystoupení, pořádání nìkolika večírkù s názvem Direct Sound po pražských klubech a pozdìjší expanze do klubù po celé republice. Rok 2005 také přináší seznámení se zakladateli webu schranz.cz a následná spolupráce a zařazení do teamu. Následuje pravidelné vystupovaní po klubech napříč republikou a CZScream se stává jedním s předních českých hardtechno djs.

V říjnu 2006 vítìzí v soutìži Stanton DJ Contest. Rok 2007 přináší úcast na Legendární západočeské party Pigfest po boku holandské hardtechno ikony Djane Miss Djax a o rok pozdeji vystoupení na letním díle královny českých technoparties Apokalypsa.

2009 přináší úcast na nìkolika letních festivalech jako Summer Session, Summer Energy, Pigfest Open Air kde si střídá místo za pultem s Frankem Kvittou a především festival Summer of Love kde uzavíra program na techno/hardechno podiu ve společném setu s djem Destroyerem. Touto party také CZScream uzavírá období své prezentace jako hardtechno dj a orientuje se především na klasické techno.

 

SFM

Zdroj: SFM
Publikoval: Redakcia GREGI.NET