Sonne Night: Dj Mildee – Ludia sú lenivý ísť na akciu keď prší!

Začátek roku 2012 je vhodná doba poctít návštìvou obývák DJe Mildee. Nejdeme jen tak posedìt, ale především zjistit novinky přímo od pána, který stojí v pozadí projektu Sonne Edition.

Ahoj Milane, je tu nový rok 2012, kteří nìkteří označují za poslední v existenci lidstva, jaký máš k tomu postoj ty?
Jestli myslíš ty kecy o konci svìta, tak to su fakt klidný :-D

Hodnì lidí bude asi zajímat, co se nyní dìje kolem projektu Sonne Edition, poslední díl byl v prosinci 2010.
Po desátém díle jsme mìli takovou menší pauzu, která byla dána mimo jiné i zmìnou provozovatele místa konání. Bìhem pauzy jsme tak nìjak rekapitulovali celou tu dekádu. Teď se nám naskytla šance udìlat podobný večírek v krásném klubu v centru UH a při zájmu publika v tom budeme pokračovat ;-).

Jak sleduješ taneční scénu u nás? Co říkáš na to, že promotéři hodnì často vozí neustále „profláklá“ jména či mainstream DJs?
Promotéři jsou v tom částečnì nevinnì, ponìvadž vìtšinì lidí u nás úplnì chybí vkus a hudební rozhled a když přivezeš nìkoho, kdo tu ještì nehrál, reklamu mùžeš udìlat sebelepší a ani tak ti moc lidí nepřijde. Vzpomeň si na Deadmau5e na Citadele – byl tu v dobì své, řekl bych, nejvìtší slávy, kdy sbíral jedno ocenìní za druhým a v Brnì bylo Bobycentrum zaplnìné sotva z pùlky…

Mildee


Co bys chtìl na scénì zlepšit, kdybys mìl tu možnost?
Zmìnil bych úplnì všechno, hlavnì lidi, co jsou dnes zdechlí jít na akci, když „ ono tam prší“ apod. A když už na akci přijdou, tak se diví, za co se platí 50 nebo nedej bože 80 Kč vstupné a mají pocit, že se je nìkdo snaží okrást!

Co tì vùbec vedlo k tomu stát se DJem?
To přišlo asi samo, vždycky jsem mìl rád trochu jinou hudbu než ostatní a na akcích dřív (myšleno cca +- 2003) tuzemští DJové hrávali vcelku dost podobnì, protože se hudba na vinylech shánìla docela blbì a nebyl problém slyšet na akci jeden track třeba třikrát, když se ti DJové navzájem neslyšeli. Řekl jsem si, že takto teda ne a už to bylo!

Cítil jsi se na nìjakém vystoupení jako „velká hvìzda“?
Myslím, že ani ne, já to takto vùbec neberu, vždycky se tìším, až zahraji to, co se mi líbí a samozřejmì mì tìší, když to má úspìch. Ale v podstatì mám radìji kritiku, protože jen ta, pokud je správnì podaná, tì posune dál.

Jak by podle tebe mìl vypadat ten nejlepší klub z pohledu DJe i návštìvníka?
Z pohledu DJe je to hlavnì slušný aparát, odposlech (nejlépe regulovatelný na mix pultu) a spousta tancechtivých návštìvníkù. Z pohledu návštìvníka mi stačí “když to dobře hraje“ a je dost místa u baru :-).


A navštívil jsi nìjaký takový klub u nás či v zahraničí?
Navštívil, ale u nás jich moc nebylo… čest výjimkám!

Line-up:
21.00 Maaja
22.00 Jordy
23.00 Mildee
00.00 Kepy
01.00 Piri
02.00 VK Studio
03.00 Coma*
04.00 Karloss
05.00 End

Pozn.: DJ Lucasch se omlouvá, ale ze zdravotních dùvodù nebude moci na této akci vystoupit. Náhradou za nìj bude jeho agenturní kolega DJ Coma!*

Sonne Night

Zdroj: Sonne Edition
Publikoval: Redakcia GREGI.NET