“Sme klondajk,” hovorí Zuzana Piussi, ktorá nakrútila s Vítom Janečkom film o ťažbe v Kremnici a jej okolí.

Zuzana Piussi a Vít Janeček takmer sedem rokov pozorovali v Kremnici a jej okolí boj za ťažbu aj proti ťažbe, s občanmi, radnicou aj ťažobnými firmami. Sledovali snahy aktivistov zachrániť vzácne druhy rastlín aj zvierat a najmä zachrániť svoj domov. Hrozba ťažby tam stále nie je definitívne zažehnaná. Film Obliehanie mesta bude mať premiéru na Festivale dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svět, v Českej súťaži ho v Prahe uvedú 7., 12. a 16. marca 2019, ďalej ho čakajú premietania po českých regiónoch

Na Slovensku ťažia iba súkromné spoločnosti a dobývací priestor stojí firmu ako prenájom stánku na vianočných trhoch. Sme v podstate klondajk. Vo filme vidíme firmu, ktorá sľubuje v lome vybudovanie extrémneho lyžovania či divadlá, ale zamlčuje všetko ostatné, výrub lesa, prašnosť, hluk, znečistenie vody, odkaliská, ale aj samotné nebezpečenstvo kyanidu,” hovorí Zuzana Piussi, jedna z najvýraznejších osobností v slovenskej a českej dokumentárnej tvorby.

Filmárku pri tejto téme najviac zaráža, že človek, ktorý chce brániť prírodu, paradoxne nebojuje najviac so súkromnou firmou, ale so štátnymi orgánmi, Banským úradom, Ministerstvom životného prostredia SR a inými úradmi, ktoré firmám podpíšu všetko, aby mohli beztrestne devastovať prírodu. “Občan vo voľnom čase píše, chodí po úradoch, zisťuje, odvoláva sa a prosí, on je ten, kto musí dokazovať  život vzácnej mäsožravej rastlinky, salamandry a vtákov, ktoré hynú pri ťažbách a ktoré úradníci nevidia,” dodáva.

Snažili sme sa, aby film nebol len akousi kronikou zápasu o to, či sa v jednej konkrétnej, husto obývanej a súčasne prírodne zaujímavej lokalite bude alebo nebude ťažiť. Šlo nám o to, aby film z nadhľadu aj odstupu ukázal, ako vyzerá v realite stret ľudí, ktorí prirodzene zastupujú perspektývu bývania a bežného života v danom meste s perspektívou ľudí, ktorí chcú nejaký užší potenciál danej lokality využiť. V tomto prípade ide o tažbu zlata a tažbu bentonitu,“ povedal spoluautor Vít Janeček.

V dokumente Obliehanie mesta vystupujú občania angažovaní proti ťažbe v blízkosti historického centra Kremnice a priľahlých obcí, miestni politici, predstavitelia ťažobných firiem a environmentalisti. Režisérska dvojica zachytila príbeh, ktorý stále nie je ukončený. Nástupnická spoločnosť vlastniaca dobývací priestor doručila koncom minulého roka kremnickej samospráve žiadosť o súhlas s vykonávaním banskej činnosti na území mesta. Kremnická radnica už na žiadosť reagovala, a to nesúhlasom. Chystá sa nová surovinová politika, ktorá hrozí vylúčením samospráv z rozhodovacích procesov. “Ak sa schváli, budeme ťažobným rajom pre všetky zahraničné spoločnosti, z ktorých nemá štát žiaden zisk, pretože banský zákon sa na Slovensku nezmenil 60 rokov. Vo filme vystupuje aj právnik Jozef Šuchta, ktorý túto problematiku sleduje do hĺbky a usiluje sa o zlepšenie v tejto oblasti,” uzavrela Zuzana Piussi.

Na kremnickom zlate vyrástol celý rad európskych stredovekých miest, samotná Kremnica bola bohatým mestom a bola niekoľkokrát obliehaná, nikdy však podrobená. Nové metódy geologického prieskumu ukázali, že zlato je možné v meste ťažiť aj dnes.

Zdroj: TS