Služky: Tragikomédia o hraní sa myši s kočkou!

Pùvodní Genetova hra Služky kombinuje klasické francouzské drama s Prvky kriminálního příbìhu čerpajícího z černé kroniky. Dvì služebné hrají hry „na nìkoho jiného i sebe navzájem“. Postupnì se dozvídáme, že mají patrnì políčeno na svou paní…Anebo je to jen hra na pohrávání si myší s kočkou, umožňující únik z reality?

Služky

Genetùv abstraktní a básnivý jazyk propùjčuje textu hry prostor pro více rovin a významù, než by nabízel samotný prostý detektivní příbìh. Mnohovrstevnatost předlohy (překlad Petr Lébl) se budu snažit coby režisér neredukovat, ale naopak se pokusíme všem tìmto vrstvám dovolit v představení rezonovat.

kveten

Rùzným podobám mezilidských vztahù, otázkám moci a podřízenosti, ale především ústřednímu tématu inscenace – hledání vlastní identity. Jedná se o jeden z textù svìtové dramatické literatury, kterým rozhodnì stojí za to se zabývat, a to nejen pro mnohovýznamovou možnost inscenování, ale i proto, že zároveň skýtá i tři jedinečné herecké příležitosti pro dámské obsazení…

Služky
Autor: Jean Genet
Překlad: Petr Lébl
Režie: Josef Hervert
Hrají: Karolína Hlaváčková, Jana Trojanová, Simona Vrbická

Služky

Zdroj: Karolína Hlaváčková
Publikoval: Redakcia GREGI.NET