Slovenský filmový ústav bude na Bibliotéke prezentovať novú publikáciu Naše filmové storočie.

Na tohtoročnom knižnom veľtrhu Bibliotéka bude mať po prvýkrát svoje zastúpenie aj Slovenský filmový ústav (SFÚ). Na podujatí bude prezentovať druhé rozšírené vydanie publikácie Naše filmové storočie od autorskej dvojice František Gyárfáš a Juraj Malíček. Kniha, ktorej prvé vydanie sa rýchlo vypredalo, predkladá výber najobľúbenejších diel autorov ako ich vlastné dejiny filmu, obľúbených žánrov či tvorcov, pričom jej nové vydanie je doplnené o dvadsať ďalších titulov. Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 7. novembra 2019 o 18.00 hod.  

Publikácia Naše filmové storočie ponúka osobné dejiny filmu známych slovenských kinofilov Františka Gyárfáša a Juraja Malíčka, pre ktorých je film nielen predmetom skúmania, ale predovšetkým vášňou. Prvé vydanie z roku 2015 obsahovalo sto filmov, druhé rozšírené vydanie ponúka o dvadsať filmov viac.

„Pri písaní prvého vydania knihy Naše filmové storočie sme sa vyhýbali očareniu z nového, pretože nič tak rýchlo nezostarne. Kniha sa vypredala a my sme sa po piatich rokoch pozreli na ňu znovu. Sto filmov, ktoré v nej boli, ostali naše obľúbené. Ale pribudli k nim ďalšie. Na prelome milénia dozreli noví, sebavedomí a komplexní autori: Cuarón, Nolan, Sorrentino, Villeneuve, bratia McDonaghovci, ale zaujali nás aj výnimočné diela starších: O tele a duši Ildikó Enyediovej či Sils Maria Oliviera Assayasa. A tak sme sa rozhodli rozšíriť prvé vydanie na 120 filmov a doplnili potrebné indexy. Vykročili sme do druhého filmového storočia,“charakterizujú knihu autori.

Autori publikácie František Gyárfáš a Juraj Malíček o vybraných filmoch píšu filozoficky, esteticky aj autobiograficky ladené eseje. Delí ich dvadsať rokov, odlišné vzdelanie aj kritický prístup, čím vzniká polemický dialóg o dejinách filmu. V prvom vydaní bola publikácia rozčlenená do desiatich kapitol, v druhom pribudli dve kapitoly, každá obsahuje desať filmov. O každom filme sú dve eseje, prvú píše ten, kto film navrhol, druhá je komentárom druhého autora. Nové texty sú venované napríklad klasickým filmom Prázdniny v Ríme (1953) Williama Wylera, Čínska štvrť (1974) Romana Polanského alebo Apokalypsa (1979) Francisa Forda Coppolu, ale aj súčasným dielam Tri billboardy kúsok za Ebbingom (2017) Martina McDonagha, O tele a duši (2017) Ildikó Enyediovej či slovenským titulom Všetko čo mám rád (1992) Martina Šulíka a Muzika (2007) Juraja Nvotu. Novinkou sú aj menný a autorský register.

„V novej dvadsiatke filmov, v kapitolách Strictly CommercialVšetko čo mám rád, však už niet filmov, ktoré by si ten druhý nevybral, sú to snímky konsenzuálnej zhody, filmy, čo máme radi obaja a máme ich radi viac ako tie ostatné,“ dodávajú Gyárfáš s Malíčkom. Filmová scenáristka a dramaturgička Zuzana Gindl-Tatárová, ktorá prvé vydanie uviedla do sveta, k druhému vydaniu dodáva, že „ak by sa vám zdalo, že ich nový výber obsahuje filmy, na ktorých sa vzácne zhodujú a ich názory sa už tak veľmi nelíšia, netreba v tom hľadať zbytočne nič osobné. Ich priateľská spolupráca a nové časy v kinách ich naučili rozoznávať skutočnú kvalitu aj v zmenených súradniciach nášho globalizovaného filmového sveta.“

Druhé rozšírené vydanie publikácie Naše filmové storočie, ktoré vydal Slovenský filmový ústav na 496 stranách, sa verejnosti po prvýkrát predstaví na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Inchebe vo štvrtok 7. novembra 2019 o 18.00 hod. na Literárnom pódiu Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR (ZVSR) a Literárneho informačného centra (LIC) za účasti autora Františka Gyárfáša. Diskusiu bude moderovať Miro Ulman z Národného kinematografického centra SFÚ, program predstaví aj tituly z edičného oddelenia SFÚ. Tie sa budú dať zakúpiť za zvýhodnenú cenu počas celého trvania veľtrhu Bibliotéka v stánku Klapka.sk, ktorý SFÚ organizuje v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky. Publikácia Naše filmové storočie bude mať uvádzaciu cenu 8 eur. Bežná predajná cena publikácie je 9,90 eur.

Viac informácií o publikácii nájdete na: http://www.klapka.sk/knihy/nase-filmove-storocie-ii-vydanie

Odborný výskum bol podporený štipendiom z Audiovizuálneho fondu

     

Zdroj: SFÚ