Slovensko-maďarské pohraničie ožije bábkovými rozprávkami

Bábkové divadlo v Košiciach, spolu so zahraničným partnerom, prinesie moderné večerníčky s názvom Bábky bez hraníc, ktoré majú okrem zábavného i edukačný význam. 

Bábkové divadlo v Košiciach  sa v roku 2021 zapojilo do projektu s názvom Bábky bez hraníc. Prostredníctvom projektu, určenému nielen detskému publiku, spolu s maďarským partnerom, predstavia zaujímavé lokality na slovensko-maďarskom pohraničí prostredníctvom umeleckej produkcie. Cieľom zábavno-náučnej relácie je zvýšiť všeobecné povedomie o prihraničnej oblasti, rovnako však upriamiť pozornosť na tieto lokácie a predstaviť ich väčšiemu počtu domácich i zahraničných turistov. Bábkové divadlo v Košiciach nadviazalo spoluprácu s Miskolci Kortárs Művészeti Alapítvány a slovenským občianskym združením Smart art. Výstupom projektu bude desať televíznych bábkových večerníčkov s názvom Knihomoľ a Knihomoľka, podtitul Príbehy z knižnice, pričom päť epizód sa bude odohrávať v Košickom kraji a päť na území severného Maďarska.

Rozprávky sú koncipované ako moderné večerníčky. Tvorivý tím vybral päť lokalít z Košického kraja, kde sa príbehy budú odohrávať: Slanský hrad, obec Skároš, obec Kečovo, Ladislavov prameň pri Debradi a Silická planina. K týmto miestam sa viažu zaujímavé povesti a legendy, ktoré budú zhmotnené prostredníctvom hercov a bábok do umelecky zaujímavej a nevšednej podoby.

Scenáristi projektu navrhli predstaviť nasledujúce lokality zo severného Maďarska, späté s legendami z dávnych čias: obec Karcsa, mestečko Sárospatak, hrad Regéc, jazero Hámori a hrad Boldogkő. Slovenskí diváci sa prostredníctvom rozprávok dozvedia zaujímavosti o miestach v Maďarsku, o ktorých možno ani netušili a podobne na tom budú deťúrence z Maďarska, keď si pustia večerníček napríklad o Silickej planine.

Natáčanie bude prebiehať najmä v priestoroch Bábkového divadla v Košiciach. Na seriáli participuje niekoľko členov umeleckého súboru BDK. V hlavnej postave knihovníka sa vystriedajú Peter Creek Orgován a Miroslav Kolbašský. V každom diele seriálu sa ocitnú dve bábky (Knihomoľ a Knihomoľka), ktorým prepožičajú hlasy Ivan Sogel a Erika Orgován Molnárová. Animátormi bábok budú Jana Bartošová a Kristína Medvecká Heretiková. Do maďarčiny budú dabovať Zsuzsa Lehőcz, Dániel Takács a Péter Valcz.

Režisérom seriálu je Ján Sabol, ktorý s BDK spolupracoval aj v rokoch 2015 – 2017 na projekte Cestujúce bábky. Dramaturgom je Peter Himič, scénografiu mal na starosti Andrii Suchanov. Jedným zo scenáristov je Peter Karpinský, vysokoškolský pedagóg a známy autor literatúry pre deti a mládež. Ďalšie scenáre napísali Tom Rasty a Peter Siegfried. Na scenároch spolupracovali aj Peter Himič a Ján Sabol. Titulnú pieseň k seriálu zložil Peter Siegfried, o hudbu sa postaral Peter Creek Orgován. Natáčanie a postprodukcia rozprávok sa ukončí niekoľko dní pred vianočnými sviatkami.

Projekt podporil Interreg Slovenská republika – Maďarsko. Hlavným cieľom projektu je podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

“Obsah tejto správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.”

http://www.viacarpatia-spf.eu
https://www.skhu.eu/

Zdroj: TS