Slovenské národné múzeum oslavuje 120. výročie svojej existencie.

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum pripravilo koncert pri príležitosti osláv 120. výročia vzniku SNM. Koncert sa koná v Hudobnej sieni Bratislavského hradu dňa 24. októbra 2013 o 17.00 hod. Na koncerte zaznejú diela známych slovenských skladateľov, ktorých rukopisy sú súčasťou zbierkového fondu Hudobného múzea. Viaceré z týchto diel zaznejú ako novodobé premiéry.

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum pripravilo verejnosti koncert, ktorým si pripomína 120. výročie existencie Slovenského národného múzea a jeho zakladateľskej inštitúcie, Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Spoločnosť sa od roku 1895 pod vedením katolíckeho kňaza Andreja Kmeťa zaslúžila o združovanie zberateľov, zhromažďovanie, odborné spracovanie a sprístupňovanie pamiatok materiálnej a duchovnej kultúry Slovákov. Spoločnosť založila múzeum, knižnicu a organizovala výskumnú vlastivednú a muzeologickú činnosť.

Na koncerte sa predstavia mladí renomovaní umelci: organista, klavirista a pedagóg Marek Vrábel a basbarytonista Tomáš Šelc. Interpreti uvedú skladby z repertoáru Jána Levoslava Bellu, Mikuláša Schneidra – Trnavského a Štefana Németha – Šamorínskeho.

Aktuálne informácie o sprievodných podujatiach, otváracích hodinách či výške vstupného nájdete  na www.snm.sk

Zdroj: SNM