Slovenské národné múzeum je súčasťou Mesiaca fotografie!

Umelecký festival Mesiac fotografie 2012 prináša v mesiaci november množstvo výstav v múzeách a galériách. Slovenské národné múzeum vo svojich múzeách v Bratislave hostí 7 fotografických výstav.

Tomáš Hulík – Inšpirované prírodou
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábr. 2

Na prízemí sídelnej budovy SNM je do 30. januára 2013 výstava fotografií Tomáša Hulíka pod názvom Inšpirované prírodou. Autor, ktorý publikuje svoje fotografie v časopisoch National Geographic, či GEO, poskytuje unikátny pohľad na rozmanité prírodné motívy, či zvieratá, ktoré ochotne pózujú pred objektívom fotoaparátu. Súčasťou výstavy sú aj dokumentárne filmy Tomáša Hulíka.

Tamas Schild – Moji krásni cigáni
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Žižkova 18

Hlavným prvkom tejto zbierky je portrét, ľudská tvár, ktorej estetické rozmery potláčajú všetky schematické a naučené očakávania do úzadia. Tamas Schild si vždy vytvára motto svojich výstav. Tentoraz si vybral citát Sándora Weoresa: „Nepozerajte sa na to, čo nemajú, ale pozrite sa na to, čo majú, pretože aj ten najbiednejší má poklady duše, ktoré nevlastníte“ A toto bohatstvo je presne tým, na čo umelec upriamuje našu pozornosť. Výstavu si môžete pozrieť do 27. januára 2013.

Za obrazom – Tri dielne
Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16

Projekt TRI DIELNE zahŕňa práce študentov českých a slovenských fotografických škôl, vystavené vo pavilóne SNM Podhradie do 29. novembra 2012. Zorganizovala ho Katedra fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Projekt je financovaný Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v rokoch 2011 a 2012. Cieľom projektu bolo prepojiť stredné a vysoké školy fotografického zamerania, výmenou poznatkov a skúseností zintenzívniť komunikáciu medzi študentmi a pedagógmi z rôznych oblasti fotografickej skúsenosti.

Jozef Ondzik, Tomáš Leňo – Rusíni
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad

Zozbierané fotografie zachytávajú život v podhorských oblastiach Slovenska, takisto poznamenaných zásadnými spoločenskými zmenami po roku 1989. Aj na Rusínmi obývanom území zaznamenávame vystupňovaný kontrast medzi tradičným a novým spôsobom života. Fotografie z projektu Rusíni autori iba nedávno sústredili v rovnomennej publikácii. Výstava trvá do konca januára 2013.

Také je Slovensko
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad

Výstava Také je Slovensko je v Historickom múzeu otvorená od 20. novembra 2012 a trvať bude až do Vianoc. Prostredníctvom fotografií od rôznych autorov prináša návštevníkovi pohľad na 20ročné Slovensko a jeho premeny.

Rudolf Schuster – Deň na Južnom póle
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad

Mesiac fotografie zachytí aj výstavu fotografií bývalého prezidenta Slovenskej Republiky a cestovateľa Rudolfa Schustera, z cesty na Južný pól. Zozbierané fotografie zobrazujú výnimočnú scenériu, živočíšnu prírodu či prostredie americkej vedeckej stanice. Výstava bude sprístupnená od 28. novembra 2012 do 31. januára 2012 v Predsálí Hudobného salónika na prvom poschodí Bratislavského hradu.

FotoFórum 2012
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, Devínska Nová Ves

Výstava FotoFórum 2012, ktorú pripravilo Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v spolupráci s Istra Centrom, centrom pre voľný čas, je prehliadkou fotografií sústredených na portáli https://fotoforum.istracentrum.sk. Ich autormi sú amatérski fotografi, registrovaní členovia portálu, ktorých práce sú výsledkom ich všímavého oka a vnímania. Výstavu si môžete pozrieť do 31. januára 2013.

Zdroj: SNM