Slovenská divadelná architektúra v novej publikácii Divadelného ústavu!

Nová publikácia Divadelného ústavu DIVADELNÁ ARCHITEKTÚRA NA SLOVENSKU je jedinečným materiálom o divadelných priestoroch – historických aj moderných divadelných budovách a interiéroch divadiel na Slovensku.

Publikácia prostredníctvom opisu architektúry divadelných priestorov, ich historického vývoja a súčasného stavu odhaľuje skvosty slovenskej architektúry. Odkrýva tiež často neznámy umelecko-spoločenský kontext, ktorým dokazuje kultúrny rozkvet na Slovensku. Autorky tak predstavujú rozsiahle kultúrne dedičstvo našej krajiny späté s divadlom a bohatá obrazová príloha upriami pozornosť na architektonické hodnoty v oblasti divadelného života na Slovensku.

Publikácia DIVADELNÁ ARCHITEKTÚRA NA SLOVENSKU autoriek Henriety Moravčíkovej a Viery Dlháňovej vychádza v edícii Divadelného ústavu – Slovenské divadlo. Grafický dizajn spracoval Ján Triaška.

Slávnostná prezentácia – Slávnostná prezentácia publikácie DIVADELNÁ ARCHITEKTÚRA NA SLOVENSKU sa uskutoční v utorok 29. novembra 2011 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. Pozvanie prijali autorky Henrieta Moravčíková a Viera Dlháňová a recenzenti knihy Dana Bořutová, Oleg Dlouhý a architekt Pavol Paňák. Súčasťou podujatia je aj prezentácia ďalších dvoch publikácií o divadelnej architektúre – BEYOND EVERYDAYNESS Theatre Architecture in Central Europe a OCCUPYING SPACES Experimental Theatre in Central Europe 1950 – 2010. Publikácie predstaví Ondřej Svoboda z Institutu umìní – Divadelného ústavu Praha. Večerom bude sprevádzať Lucia Rósza Hurajová.

O autorkách

Henrieta Moravčíková je vedecká pracovníčka a vedúca Oddelenia architektúry na Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. Pôsobí aj na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Skúma architektúru 20. a 21. storočia. Publikovala viacero knižných diel, napríklad Architektúra Slovenska v 20. storočí (2002, s M. Dullom), Architektúra na Slovensku: stručné dejiny (2005), Nová slovenská architektúra (2007) a množstvo vedeckých a odborných štúdií z oblasti histórie a teórie architektúry. Je editorkou vedeckého časopisu SAV Architektúra & Urbanizmus.

Viera Dlháňová po štúdiu dejín umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave nastúpila v roku 2008 na PhD. štúdium na Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. Divadelná architektúra na Slovensku je aj témou jej dizertačnej práce.

Recenzia„Monografia Henriety Moravčíkovej a Viery Dlháňovej je priam priekopníckym dielom. Po prvý raz u nás syntetizuje oba základné pohľady na divadelnú budovu. Všíma si architektonické atribúty, konštrukčné a technické špecifiká, ale aj ich celkovú urbanistickú hodnotu. Opisy jednotlivých divadiel však vsádza aj do širších divadelno-historických súvislostí. Prínosom knihy je šírka výberu divadelných budov, ktoré autorky spracúvajú. V ich pozornosti sa ocitli aj budovy, ktoré dnes už nežijú pravidelným divadelným životom. V časoch svojho zrodu však boli významnými kultúrnymi centrami. To platí rovnako o Empírovom divadle v Hlohovci, ako o Mestskom divadle v Levoči, či o Spolkovom dome v Skalici. Podobne je to s divadelnými budovami, či sálami, ktoré pôvodne neboli projektované pre divadelnú prevádzku. (…) A tak Divadelná architektúra na Slovensku prináša mnoho podnetov pre široké spektrum čitateľov – od divadelných historikov až po študentov architektúry.“ Teatrológ a recenzent publikácie DIVADELNÁ ARCHITEKTÚRA NA SLOVENSKU PhDr. Oleg Dlouhý

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET