Slávnosť ruží venovaná 150. výročiu narodenia „Ružovej grófky” Márie Henriety Chotekovej.

Majiteľka najväčšieho rozária svojej doby, šľachtiteľka ruží, priekopníčka ružiarstva na území Slovenska, uznávaná pestovateľka ruží v celej Európe. Ako významná osobnosť rodu Brunsvik – Chotek čerpala z bohatej rodinnej tradície zakotvenej nielen vo vzťahu k umeniu a vzdelaniu, ale aj v láske k prírode, jej zušľachťovaniu a zveľaďovaniu životného prostredia.

Narodila sa v kaštieli obkolesenom krásnym anglickým parkom, ktorý práve pred 200 rokmi (1813) začal na objednávku jej prastarého otca budovať chýrny záhradný architekt Christian Henrich Nebbien. Máriu Henrietu Chotekovú miestni oprávnene považujú za svoju najznámejšiu rodáčku. Pravnučka Jozefa Brunsvika, vnučka Hermanna Choteka sa narodila 24. novembra 1863 v kaštieli v Dolnej Krupej, kde prežila takmer celý život.

Jej život obsiahol dlhý úsek veľkých dejín (I. a II. svetovú vojnu, Slovenský štát, Československú republiku), no je v ňom zhmotnená aj miestna história. V spomienkach jej súčasníkov sa zapísala ako žena s ušľachtilou dušou, láskavá, dobrosrdečná ochrankyňa chudobných, veľká filantropka a humanistka.

Celý život podriadila charitatívnej činnosti a napĺňaniu jej ideálov. Bola známou osobnosťou v Rakúsko-uhorskej monarchii a jej popularita ešte vzrástla, keď sa jej príbuzná Žofia Choteková v roku 1900 vydala za následníka trónu Františka Ferdinanda. Dostávala pozvánky na mnohé podujatia v celej krajine, kde patrila k najčestnejším hosťom. V roku 1909 ju dokonca vyznamenal pápež Pius X.

Hovorila miestnym nárečím, chodievala oblečená v dedinskom kroji, ľuďom sa prihovárala oslovením „dušenka“ a takto jednoducho – Dušenka – ju volali aj obyvatelia obce. V susedstve rodinného kaštieľa si vybudovala svoj vlastný svet, v ktorom kraľovali ruže. Horný kaštieľ, ako sa jej domu zvyklo hovoriť, navštevovalo množstvo hostí, no dvere neboli zatvorené ani pre domácich.

Ružová grófka zomrela 13. 2. 1946, pochovaná je v mauzóleu rodiny Chotek v susedstve farského kostola v rodnej obci. Obohatila ružiarsky svet o veľké dielo, ktorého tradíciu objavujeme aj dnes.

Počas oboch dní v čase od 14.00 – 18.00 ponúkame:
• Ochutnávku kvalitných vín
• Ochutnávku medoviny – Apimed Dolná Krupá, výrobca Ing Peter Kudláč
• Ochutnávku medovníkov s ružiarskou a hudobnou tematikou
• Prehliadku parku v historickom koči
• Možnosť občerstvenia, kúpy upomienkových predmetov a kvetov
• Prehliadku výstav: Eva Kostolányiová v čase, Dva roky Accentus musicalis
• Prehliadku expozícií: Henrietina komnata, Pamätná izba rodiny Albrechtovcov, Pamätník L. van Beethovena

Vystavovatelia: Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej; Slovenská národná ružiarska spoločnosť; Rosa Klub Zvolen; Slovenská ružiarska spoločnosť Pridunajsko, Rovinka; Stredná záhradnícka škola Piešťany; Stredná odborná škola Rakovice; Botanická záhrada Bratislava; Tvorsad Trnava; Flowers4u Smolenice; Kvetinárstvo Hadzima Trnava; Arborétum Borová Hora; Zámok Veltrusy u Prahy; obyvatelia a pestovatelia ruží z obce Dolná Krupá.

Zdroj: SNM