Slávnosť ruží v kaštieli v Dolnej Krupej.

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej pozývajú na XIII. ročník podujatia Slávnosť ruží v kaštieli v Dolnej Krupej v sobotu 6. júna 2020 od 13.00 h.

Program

Lektorované prechádzky ružami vyzdobeným interiérom kaštieľa (15 osôb/vstup) Prehliadky výstavy ruží a aranžmánu (30 osôb/vstup)

13.00 a 15.00 h Ružiarska história kaštieľa, lektorský výklad
17.00 h Lektorovaná prehliadka parku ružovej záhrady
19.00 h Lektorát pri Beethovenovom pamätníku (cca 45 min.), 5 osôb/vstup
20.00 h Piesne o ružiach v podaní Mareka Pobudu a sólistu opery SND Daniela Čapkoviča, Lucia Pobudová Ševečková – klavír
21.10 h Prezentácia obrazovej histórie kaštieľa od počiatkov po súčasnosť
21.10 h Pozorovanie júnového splnu mesiaca za tónov Sonáty mesačného svitu L v. Beethovena
22.00 h Ukončenie programu

Podujatie pre návštevníkov, pripravované 6. júna 2020 bude realizované v zmysle opatrení v špecializovaných múzeách SNM počas pandémie koronavírusu COVID 19 a na základe postupného uvoľňovania opatrení.

Zdroj: TS